2018-2019

Spread the love

A fenntartható boldogság…

Mit is jelent a fenntarthatóság? „Viszonylag könnyű dolog rövid időre vidámabbá válni, ahogyan nem nagy művészet rendet tartani az íróasztalon vagy párba rakni a cipőket. Az igazi kihívást az jelenti, hogyan őrizzük meg a boldogság új szintjét.” – írja Sonja Lyubomirsky. 

Három fontos összetevő:

  1. A pozitív érzelmek:A pszichológusok szerint a boldogság fő ismertetőjegyei a gyakori pozitív érzelmek: az öröm, az élvezet, a megelégedettség, a nyugalom, a kíváncsiság, az érdeklődés, az élénkség, a lelkesedés, az energia, a borzongató izgalom és a büszkeség. B
  2. Társas támogatás:Boldogságfokozó tevékenységünk sikerének másik tényezője a társas támogatottság. Ezt a szakkifejezést a pszichológusok arra használják, hogy a többi embertől kapott mindenféle segítséget és vigasztalást jelöljék vele. Minden olyan viselkedésbeli változást, amelyhez erőfeszítésre és elszántságra van szükség, könnyebb akkor végig vinni, ha közben megkapjuk a osztálytársaink, a barátaink, a szüleink, és a testvéreink támogatását.
  3. Szokássá válás:A pozitív gondolkodást és az eddig áttanulmányozott kilenc boldogságfokozó viselkedési stratégiát szokássá kell alakítani ahhoz, hogy beépüljön a mindennapokba. A változatosság megóv bennünket a habituáció (hozzászokás) boldogságérzetet csökkentő hatásától.

Ebben a hónapban ezen irányelvek szemléletében igyekeztünk feldolgozni a hónap témáját. Visszaemlékeztünk, hogy milyen sok örömet és boldogságot élhettünk meg ebben a tanévben is a boldogságórákon!


Boldogságóra május – A testmozgás gyakorlása…

Miért tesz boldogabbá a testmozgás? Prof. Dr. Bagdy Emőke a következőket fogalmazza meg válaszként: a testi-lelki-kapcsolati jóllét fontos tétele a fizikai élénkség, mozgékonyság, a testi aktivitás és az önkarbantartási módok tudatos életgyakorlata, a „rendszer”, azaz a rendszeresség kialakítása. A boldogságpszichológia egyik tanácsa így szól: törődj testi kondícióddal, tedd részévé mindennapjaidnak a kedvenc mozgásokat, a fizikai aktivitás valamely formáját (például játékokat, tornát, futást).

A pszichológusok szerint számos magyarázata van annak, hogy a testmozgás jó hatással van a lelki jóllétünkre, ezeket különböző vizsgálatok eredményei is alátámasztják. Felmérések azt mutatják, hogy igen, a testmozgás lehet az összes boldogságfokozó technika közül a leghatékonyabb.  Amikor a testedzést másokkal gyakoroljuk, lehetőségünk nyílhat a társas kapcsolatokra, így az nagyobb társas támaszhoz és a barátságok erősödéséhez vezethet. Még a magány vagy az elszigeteltség terhét is könnyítheti. A hónap feladatai közül az alábbiak közül választhattunk:

Plakát
Készítsen a csoportod egy plakátot, melyen az egészséges életmódra hívja fel a figyelmet! A feladat neve: Példaképek

Álomutazás
Tervezzen a csoportod egy utazási iroda nevében olyan kétnapos utazást felnőtteknek, mely az egészséges életmód jegyében telne! Készítsék el az utazási ajánlat prospektusát! A feladat neve: Álomutazás

Ezek mi vagyunk!
Egy kisfilmben mutassa be a csoportod, hogy mit tesz az egészségéért! A feladat neve: Ezek mi vagyunk!
A boldogságórán szórakoztató élményt nyújtott a Pozitivity társasjáték is, amely megmozgatta a gyerekeket.  Nagyon jó hangulatban telt el az óra!


BOLDOGSÁGÓRA – április  –A megbocsátás gyakorlása

A boldogság mibenlétének feltérképezéséhez a pszichológusok már úgynevezett egzakt, vagyis tudományosan leírható kísérleti módszereket is kidolgoztak. A vizsgálatok során rögzítették az önként jelentkezők nonverbális reakcióit és azt is, hogy egyes érzelmeik milyen fiziológiai változásokat idéznek elő. Ezek a kutatások arra is rávilágítottak, hogy a szeretetkapcsolatok, az egymásra figyelés, az empátia, a megbocsátás képessége is fontos elemei a pozitív „beállítódásnak”, vagyis mindez nélkülözhetetlen a testi-lelki és szellemi harmóniához. A boldogság egyik legfontosabb forrása a megbocsátás… 

„Megbocsátani annyit tesz, mint elfogadni a másik emberben lakozó értéket még akkor is, ha helytelen cselekedetét elítéljük.”

Hogyan fejleszti a megbocsátás a személyiséget?  Aki megbocsátott, az lemond a haragról, leteszi a sérelmet, leteszi a bosszúvágyat. Akinek megbocsátanak, nő az önbizalma, hinni kezd abban, hogy jobb emberré válhat. Ellenben, ha a személy nem tud megbocsátani, akkor a tartós harag miatt, amely emészti, úgy érezheti, hogy mindenki megbízhatatlan, az emberek gonoszak. Viszont, ha valakinek nem bocsátottak meg, abból arra következtethet, akár nem tudatosan is, hogy nem méltó az emberek szeretetére, nem fogadják el az ő személyét, és csak arra jó, hogy másoknak fájdalmat okozzon.

Az elmélet megbeszélése után hozzá láttunk az általuk készített feladatok elvégzéséhez. Több feladat közül választhattunk, melyek a következőek voltak: 1. Készítsen a csoportod három képből álló sorozatot egy megbocsátási történetről! 2. Bocsánatot kérek! – Írjon a csoportod bocsánatkérő levelet egy mesehős, regény- vagy filmszereplő nevében! 3. Híres emberek -Készítsenek a gyerekek PowerPoint összeállítást három olyan valós (történelmi) személyről, aki, híres volt arról, hogy meg tudott bocsátani!


BOLDOGSÁGÓRA – március -Az apró örömök élvezete…

Mindenben találhatunk apró örömöt, amit teszünk, akármilyen egyhangú vagy fárasztó is legyen az. Akik élvezni tudják az adott pillanatot, azoknak nagyobb az önbizalma, elégedettebbek, és nagy valószínűséggel optimisták, akik élvezik a jó érzéseket. Ha az apró örömökre odafigyelünk, rájövünk, milyen sok okunk van a boldogságra. Sokszor akkor kezdünk el értékelni valamit, amikor már elveszítettük, mert a megszokottság nem engedi, hogy élvezzük azokat az apró dolgokat, amelyekre, ha idővel visszatekintünk, kiderülnek róluk, hogy azok voltak az igazán nagy dolgok. Akik megengedik maguknak élvezni a jó érzéseket, értékelnek minden apró pozitív dolgot az életükben, azok kisebb valószínűséggel élnek át depressziót, stresszt, bűntudatot, szégyent. Azok, akiknek megvan a képességük arra, hogy pozitív dolgok bekövetkeztét várják, és mindezt örömmel, nagy valószínűséggel optimisták, és intenzív boldogságélményeket élnek át. Az örömök megélése, az örömteli élet pusztán magában is az öröm a pozitív pszichológia egyik fontos fogalma. Olyan pozitív érzelem, melyet a szeretet után a leggyakrabban éreznek az emberek. Valószínűleg a gyerekek számára is ismert, és könnyen megközelíthető, megérthető a boldogságfokozó ereje. Azonban ennek a pozitív érzelemnek is egyéni kiváltó okai, forrásai vannak, így ahhoz, hogy eszközként, stratégiaként tudjuk használni az apró örömök élvezetét, a megfigyelést, a tudatosítást, az önismeretet kell segítségül hívnunk. Feladatunk volt ezen gondolatok megbeszélése, megformálása és a feladataink ezzel kapcsolatban a következők voltak; Készítsen a csoport egy olyan montázst, melyen minden érzékszervhez tartozó mindennapi apró örömöket ábrázolnak! Az egyes érzékszervekhez tartozó örömforrások különüljenek el a képen! A másik feladat melyet választani lehetett, hogy szerkesszünk egy olyan újságoldalt, melyen csupa jó hír található! Az utolsó választási lehetőség pedig az volt, hogy készítsen a csoport egy reklámfilmet arról, hogy miért érdemes az apró örömforrásokat keresni az életben! Csupa izgalmas feladatok elé néztünk ebben a hónapban is és a következőképpen oldottuk meg őket…


BOLDOGSÁGÓRA – február- A megküzdés

A megküzdés nemcsak a súlyos traumákra adott reakciónk szempontjából fontos, hanem az élet átlagos és mindennapi kihívásaira is alkalmazhatjuk őket. Emiatt a megküzdés olyan alapvető boldogságfokozó stratégia, amelyben benne rejlik a boldogabbá válás lehetősége: amiként viselkedünk, és ahogyan gondolkodunk, az nagymértékben összefügg azzal, hogy végül mennyire leszünk boldogok, függetlenül attól, hogy mi bánt bennünket, hogy milyen feszültségeket, sérelmeket és megpróbáltatásokat élünk át. A feladatok feltöltésében több lehetőséget kaptunk a téma feldolgozására. Az alábbiak közül választhattunk: 1.) Készítsen a csoport egy tablót, melyen olyan hősök szerepelnek, akik példát adhatnak megküzdésből! 2.) Írjanak a gyerekek egy történetet, melyben a főhős egy nehéz helyzetben két megküzdési stratégiát próbál ki! Az elsővel még nem sikerül a problémát megoldani, a második viszont segít! 3.) Készítsen a csoportod egy rövidfilmet, melyben a főhős bajba kerül, és tanácsot kap valakitől, hogyan oldhatná meg a problémát! Nézzük, hogyan is oldották meg tanulóink ennek a hónapnak a feladatát!

 

BOLDOGSÁGÓRA – január – A célok kitűzése és elérése…
Sokkal boldogabbak azok az emberek, akik valami olyan dologra törekszenek, ami számukra fontos, mint azok, akiknek nincsenek merész álmaik vagy törekvéseik. A boldog embernek mindig van min dolgoznia. A lelki jóllét szempontjából talán fontosabb, hogy törekedjünk egy cél felé, hogy részt vegyünk egy értékes és kihívásokat magában rejtő tevékenységben, mint hogy el is érjük a célunkat, mert a cél eléréséhez vezető út az ismeretlen, amely küzdelemre sarkall, a cél már ennek egyenes következménye.  A tartós boldogság elérésének egyik legfontosabb stratégiája egy értelmes életcél kitűzése és elérése.  Az értelmes célok támogatják az önbecsülésünket, azt eredményezik, hogy magabiztosnak és hatékonynak érezzük magunkat, továbbá a nagy cél felé haladva minden részcél elérése újabb lehetőség arra, hogy az érzelmeink felpezsdüljenek. A célok eléréséhez gyakran arra van szükség, hogy együttműködjünk más emberekkel – tanárokkal, barátokkal, osztálytársakkal – s az ilyen társas kapcsolatok önmagukban is fokozni tudják a boldogságot.  Ebben a hónapban feladatunk volt, hogy készítsenek a csoportok egy közösen elérendő célhoz „térképet”! Ábrázolják rajta azt az utat, melyet meg kell tenniük a cél eléréséhez akadályokkal, könnyebb útszakaszokkal, lehetséges elágazásokkal! Igazán érdekes alkotások születtek…

BOLDOGSÁGÓRA – december – A jó cselekedetek gyakorlása…

Amikor jó cselekedeteket hajtunk végre, empatikusabbnak és szerethetőbbnek látjuk magunkat, hiszen nemcsak másokat szemlélünk pozitívabban, de magunkat is kedvezőbben értékeljük. Ha kedves és nagylelkű vagy valakivel, akkor pozitívabban látod őt, és ezáltal elfogadóbb és megértőbb leszel, ami hatással lesz a belső jóllétedre is. Amikor segítesz valakinek, és látod mások nehézségeit, sokkal jobban értékeled azt, amid van, és ezáltal szerencsésebbnek, hálásabbnak érezheted magad az életedért. Amikor másoknak segítesz, vigaszt nyújtasz, akkor elterelődik a figyelmed a saját gondjaidról és rágódásaidról, mivel a figyelem fókuszát valaki másra irányítod. 
December hónapban feladatunk volt, hogy készítsünk egy rajzos-képes adventi jótett-kalendáriumot! December elseje és huszonnegyedike között terveztünk kisebb-nagyobb jó cselekedeteket, aztán pedig amikor az óráink voltak, az eltelt napokra egy-egy olyan jótettet rajzoltunk, melyet valaki már végrehajtott közöttünk! A hangulat meghitt és családias volt, felkészítettük lelkünket a karácsony ünnepére!

December 4-én két évfolyam is ellátogatott a MikulásGyárba, hogy élelmiszerrel, játékokkal és ruhaneműkkel segítsen a rászorulókon.

 

MIKULÁSGYÁR – A jó cselekedetek gyakorlása 
 
2018. december 4-én Budapesten jártunk a  Millenáris Parkban. A MikulásGyárba   tartós élelmiszereket,  jó minőségű ruhákat könyveket, játékokat, édességeket vittünk adományként. 
 
A kisebbek örömére meglepetésként a Mikulással is találkozhattunk.

BOLDOGSÁGÓRA program NOVEMBER – A társas kapcsolatok ápolása…

A társas kapcsolatok egyik legfontosabb szerepe a támasznyújtás feszült, szenvedéssel teli időkben. Kutatások bizonyítják, hogy nincs jobb megküzdési mechanizmus, mint megbízni egy hozzánk közel álló emberben, és megosztani vele gondjainkat.  Egészségesebbek, és tovább élnek azok az emberek, akiknek nagyon erős a társas támogatottságuk.  Legtöbben emberi kapcsolatainkban érezzük át a szeretet érzését, és ez az egyik legfontosabb boldogságforrásunk. Felmérést végeztek matuzsálemi kort megélő emberek körében, hogy szerintük mi a hosszú élet titka. A listát a „család az első” és a „tégy a közösségért” elvek vezetik. A társas támogatás elengedhetetlen segítség ahhoz, hogy meg tudjunk birkózni az élet kihívásaival és kudarcaival. Jobban meg tudnak küzdeni a gondjaikkal azok a gyerekek, akiknek legalább egy barátnőjük van, mint azok, akiknek egy sincs.  Mindegy, hogy tanulás, krónikus betegség vagy éppen szerelmi bánatunk miatt szenvedünk, jelentősen csökkentheti a fájdalmunkat, ha beszélünk róla egy megértő barátunkkal vagy családtagunkkal, és lökést ad ahhoz is, hogy nekilássunk a probléma megoldásának.  Amikor megosztjuk másokkal az aggodalmainkat és gondjainkat, csökkenhet bennünk a feszültség, ha megtudjuk, hogy nekik is voltak hasonló élményeik, de túl vannak rajta, és azóta is élnek és virulnak.  Mások vigasztalása és biztatása csökkentheti a szorongásunkat. Boldogságóráinkon mi is ezeket az iránymutatásokat próbáltuk belevinni feladatainkba a gyerekekkel és természetesen, mint mindig jó hangulatban sikerült a novemberi témát is feldolgoznunk. A képes illusztrációk, bizonyítékul szolgálnak a jó kedv és az egymás segítése, támogatása elvek megalapozásában.


Boldogságóra program – az októberi hónap témája: OPTIMISTA

 

Optimista, azaz reménykedő realista…

Hogyan gondolkozik az optimista? Biztos benne, hogy a világ sok lehetőséget nyújt számára a sikerhez. Hisz benne, hogy nincsenek olyan korlátok, amelyek megakadályoznák céljai elérésében. Nem panaszkodik, ha valami rossz történik. Az életben minden akadályt kihívásként fog fel és mindig mindenben talál valami jót… hát mi is így igyekeztünk szemlélni boldogságóráinkon és az iskola falain kívül a saját világunkat! A gyerekeket lelkileg kell immunizálni, megtanítani az optimizmusra, mert az optimisták ellenállnak a tehetetlenségnek, a megoldhatatlannak tűnő problémákkal is szembenéznek, és nem adják fel. Persze az optimizmus nem jelenti, hogy állandóan győzelemittasak vagyunk, és üres frázisokat hangoztatunk, hanem elgondolkodunk a minket érintő dolgok okairól. Az októberi témáink melyeket választottunk a következők voltak: 1. feladat neve: Nagyító.  Feladatunk volt, hogy készítsen a csoport egy rajzot melyen egy nehéz helyzetet (vagy romos, rendetlen, csúnya környezetet) ábrázol, de legyen rajta egy pici részlet, amely még igy is szép, és a néző figyelmét arra a részletre állítsák a középpontba. 2. feladat neve: Optimista sms. A csoport írt három bátorító sms-szöveget, mely olyan embernek szól, aki nehéz helyzetben van, vagy nagy próbatétel előtt áll! A boldogságóráról egy pár kép is készült ízelítőnek… a hangulat, mint mindig fergetegesen jó volt!


ÖRÖKÖS BOLDOG ISKOLA

A Kisnánai Szent Imre Általános Iskola a 2018/19-es évre is megtartotta az „Örökös Boldog Iskola” címét, a Jobb Veled a Világ Alapítvány által működtetett Boldogság Intézet kritériumainak megfelelve. 

2018.október 1-jén Budapesten, az Erkel Színház falai között vehettük át iskolánk számára az Örökös Boldog Iskola címet. Az Oklevél mellett számos ajándékkal lettünk gazdagabbak, melyek még hangulatosabbá, színesebbé tudják varázsolni a tanulóink számára a boldogságóráinkat. Kevés Iskola büszkélkedhet az újonnan megjelent boltokban még nem kapható POZITIVITY társasjátékkal, melyet csak az Örökös Boldog Iskolák és Óvodák vehettek át. Reméljük az új hang és tárgyi eszközök mosolyt fognak csalni tanulóink arcára és tovább színesíti világukat!

Hiszen az Alapítvány egyik kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve adjon ötleteket és módszertani segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez a Boldogságóra programmal. Iskolánk összes tanulója rész vesz ebben a tanévben is a boldogságórákon és a havonta meghatározott feladatokat folyamatosan töltjük a Boldogság Intézet honlapjára is. 

“Arra törekszünk, hogy a Boldogságórák derűs és élménygazdag feladatai, játékai, valamint gyakorlatai fokról fokra kibontakoztassák a derűt és életszeretetet. Gyermekeink így a jövőbe vetett hittel, bátran járják végig a felnőttséghez vezető utat, majd boldogságra képes emberré válhatnak.”

Prof. Dr. Bagdy Emőke, a Boldogságóra program fővédnöke

A Boldogságórák célja, hogy a gyerekek pozitív hozzáállását fejlessze, pozitív értékrendet fejlesszen bennük. Tudjanak különbséget tenni a megfelelő és a nem megfelelő viselkedés között, hatásos és hatékony kommunikációs képességeket tudjanak használni. Megértsék döntéseik és választásaik következményeit, fejlessze a problémamegoldó képességüket a nehézségekkel való megbirkózáshoz valamint a negatív gondolataikat pozitívvá tudják változtatni

 Gratulálunk a kisnánai és vécsi óvoda munkájához is, akik  szintén október 1-jén  vették át a Boldog  Óvoda illetve Örökös Boldog Óvoda címet.


Boldogságóra program – a szeptemberi hónap témája: A BOLDOGSÁGFOKOZÓ HÁLA

 “A hála híd, amin keresztül eljuthatsz a negatív érzésektől a szeretet, az öröm, a megelégedettség zónájába.”

Eredményes hónapot tudhatunk magunk mögött, mert iskolánk minden osztályában gyakorolhatták a gyerekek a hála kifejezését.Osztályfőnöki óra, osztályfőnöki foglalkozás és a Te órád  keretében foglalkoztunk a szeptemberi témával. Készült hálakert, hálanapló, hálafal és hálatabló is. Sokat dicsértünk, öleltünk, nevettünk, énekeltünk, rajzoltunk, vágtunk és ragasztottunk. Egy átlagember számára a hála alighanem csak annyit jelent, hogy köszönetet mondunk valamiért, amit kaptunk. Azonban ennél nemcsak, hogy sokkal többet jelent ez a szó, hanem a hála az egyik leghatásosabb boldogságfokozó gyakorlat, egy olyan eszköz, ami állandóan a rendelkezésünkre áll, és amit meglepő módon csak nagyon kevesen alkalmaznak az életükben, valószínűleg azért, mert nagyon keveset tudunk a jótékony hatásairól. A mi kis diákjaink megtapasztalhatták ennek jótékony hatását és mosollyal az arcukon gyakorolták a hála fokozó gyakorlatokat!

 

Sonja Lyubomirsky szerint a hála 

1. segít az élet pozitív élményeit megélni és élvezni;

2. megerősíti önbecsülésünket, önértékelésünket;

3. segít feloldani a feszültségeket és a megrázkódtatásokat;

4. segítőkésszé tesz, ezáltal növeli a hasznosság érzését;

5. javítja és megerősíti az emberi kapcsolatokat, és segít az újak kibontakoztatásában;

6. kiemel a másokkal való összehasonlítgatás világából, és megtanít örülni annak, amink van;

7. a hála összeegyeztethetetlen a negatív érzésekkel, ezért képes megszüntetni a haragot, az irigységet, a keserűséget;

8. feloldja a jó dolgokhoz való hozzászokást.