Eseménybeszámoló 2019. szeptembertől

Spread the love

Adventtől Vízkeresztig

EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben című pályázat keretében valósult meg a  Kulturális örökségünk – Adventtől Vízkeresztig műhelymunka.
Iskolánk pedagógiai programjához alkalmazkodva, közvetlen környezetünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nagy múltú elemeit ismerhették meg a diákok a 10 alkalommal lebonyolított műhelymunka foglalkozásai során.
A foglalkozásokon az Adventtől Vízkeresztig tartó időszak nemzeti, közösségi és családi hagyományait dolgoztuk fel egyéni projektmunkák és PowerPoint bemutatók készítésével. A helyi, közösségi kultúra értékein keresztül a saját és a különböző kultúrák, a környezet értékeit megbecsülő és védő magatartás kialakítását segítettük.

A könyvtári kutatásokhoz az intézmény informatikai eszközeit használtuk fel, melyek segítségével a tanulók a hagyományokat újszerűen tálalták, a PPT bemutató effektjeinek felhasználásával. A helyi hagyományokat is felelevenítettük.

Üvegfestés és selyemfestés technikával jellegzetes mintájú színes képeket, majd az ünnep közeledtével saját jócselekedetek Adventi kalendáriumot készítettünk.

Az ünnepi műsorra lelkesen készültünk,  a próbák jó hangulata hozzásegítette a csoportot a nagyszerű előadáshoz.


Informatika foglalkozás
EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben keretében megvalósult Informatika foglalkozás – több generáció számára.
A tavalyi tanévben megkezdett foglalkozás folytatásaként a 20 alkalommal szervezett foglalkozásokon továbbra is az informatikai alapokkal ismerkedtünk. A digitális világ napjainkban az ismeretszerzésben elsődleges szerephez jutott, így a biztonságos adatkeresés, adatfelhasználás fontossá vált. A foglalkozásokon a számítógépes alkalmazások megismerését, használatát sajátították el a résztvevők.

Prezentációkészítés, szófelhők alkalmazási technikája WordArt-tal,  LearningApps (tankocka) alkalmazása, készítése. Mind ezek mellett a Word szövegszerkesztő felhasználási lehetőségeinek körét is tovább bővítettük: Karakterformázás, Tabulátorok szerkesztése, Szegély és mintázat, rajz és szövegdoboz, Élőfej, élőláb lehetőségeinek megismerésével és tudatos használatával.
A résztvevők szívesen jöttek a foglalkozásokra, ismerkedtek meg számukra új dolgokkal, alkalmazásokkal, élvezettel használták a digitális eszközöket, mutatták meg egymásnak is az elkészített munkáikat.


Színes napok

EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben című pályázat keretében valósult meg a Színes napok – helytörténeti, nemzetiségi műhelyfoglalkozások.

A 10 alkalommal megszervezett műhelyfoglalkozásokon községünk nemzetiségeinek kulturális és művészeti emlékeit dolgoztuk fel a résztvevőkkel. A foglalkozásokon magyar, szlovák és cigány mesékkel ismerkedtünk meg. A nemzetiségi meséket örömmel olvasták, hallgatták, nézték, ezek csoportmunkás feldolgozását nagy örömmel végezték.A csoport választása alapján a Doja, a cigánytündér c. mese grafikus adaptációja készült el. IKT eszközök használatával színesítettük nemzetiségi ismereteinket. A selyemfestés és az üvegfestés technikáját több foglalkozáson keresztül sikerült elsajátítani, a ráfordított idő szép eredményt hozott.
A műhelyfoglalkozásokkal lehetőséget teremettünk a helyi, közösségi kultúra értékein keresztül a saját és a különböző kultúrák, a környezet értékeit megbecsülő és védő magatartás, illetve a szociális érzékenység kialakítására.

SZÍNHÁZTÚRA – Diótörő

Az EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben című pályázat keretében színháztúránk utolsó előadására 2019. december 14-én került sor.
Csajkovszkij Diótörője mára már elmaradhatatlan kellékévé vált az adventi és a karácsonyi készülődésnek, és szinte nincs olyan gyerek vagy felnőtt, aki ne ismerné az orosz balett remekművét vagy annak zenéjét. 2019-ben az Operaház felújítása miatt, az Erkel Színházban láthattuk a Diótörő balettet.
Az Erkel Színház épülete előtt sorakozó kis házikókban népszerű adventi finomságok: egyedi mézeskalácsok, különböző ízű kürtőskalácsok, sült gesztenye és forró italok vártak minket az előadás előtt.
A Diótörő balett alapjául E. T. A. Hoffmann Diótörő és az egérkirály című meséje szolgált. A történet szerint karácsony éjszakáján kezdődik a jó Diótörő és a gonosz Egérkirály háborúja, és Marika váratlanul a csata kellős közepébe pottyan. Diótörő – akinek valódi kilétét a mese végéig homály fedi – bátorságának és jó szívének köszönhetően legyőzi a gonosz Egérkirályt, s ezzel önmagáról is elhárítja a rontást. Marikát csodálatos utazásra viszi a játékok országába, ahol a bűvös képzelet uralkodik.
Milyen volt az előadás? A valóság, mese világgá változott. A való világból „átléphettünk” a mesék birodalmába. A felcsendülő lágy dallamok, a színpadon a csoda , mely a színpadon elénk tárult és ismét gyermekké változtatta a felnőtteket, a kicsiket pedig elvarázsolta.
A színházi előadás után ráhangolódtunk a karácsonyra. Sétáltunk az adventi vásárban, megtekintettük a Szent István Bazilika fényjátékát


Hagyományőrző családi programok – Mikulás-nap

EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben című pályázat keretében valósult meg 2019. december 7-én a Mikulás-nap. A második adventi gyertya meggyújtásával vette kezdetét a rendezvény, ahol a tanulók és a vendégek közös énekléssel hangolódtak az ünnepei alkalomra. A délután először a kisebbeket várta számos program. Meglepetésként a gyermekek számára Gregus Anikó és Dobrozemszky Gábor műsora volt. Ismert és kevésbé ismert Mikulás-dalokat énekeltek az előadók zenei kísérettel. A kisebbek és nagyobbak is nagy figyelemmel kísérték az előadást, majd mindenki táncra perdült, és ügyesen bekapcsolódtak a műsorba. Az együttes előadása után megjött, akit a gyerekek már nagyon vártak, a Mikulás és a krampusza. Miután köszöntötte a gyerekeket, énekeltek neki, aztán krampusza segítségével minden gyermeknek osztott a zsákjából csomagot. A Mikulásnak sajnos máshová is mennie kellett, így búcsúzóul újra énekeltek és integettek neki, jövőre is visszavárjuk. A Mikulás-napi bállal ért véget a nap, ahol a Csízik-Koncsos duó szolgáltatta a zenét, és Báder Ernő és cigány zenekarának műsora színesítette a rendezvényt. A vigadalom egészen hajnalig tartott. A Mikulás- napon résztvevő valamennyi külsős és tanuló vidáman kezdte a decembert és jókedvűen készül a karácsonyi ünnepekre.


Fejlesztő foglalkozások_alsó

 EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben című pályázat keretében valósult meg a fejlesztő foglalkozás. Az elsődleges cél az volt, hogy a gyermekek hátrányait csökkentsük. A résztvevőket ezért az osztályfőnökökkel egyeztetve a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókból választottuk ki. Olyan külsős résztvevőket szólítottunk meg, akik a községben élnek, valamint egy olyan résztvevőt aki, pedagógusként is dolgozott intézményünkben, mára már nyugdíjas. Munkám során figyelembe vettem a sajátos nevelési igényű  és a tanulási nehézséggel küzdő gyerekek integrációjának támogatását is. Differenciált fejlesztés és egyéni korrekciót alkalmaztam, egyénre szabott haladási ütemterv támogatását segítettem elő. Az SNI, BTMN-es tanulók integrálása, együttnevelése, az egyéni különbségekből fakadó hátrányokat leküzdöttük,  a tanulási motiváció, a sikeres iskolai életút megalapozása, tehetséggondozás, a korai iskolaelhagyás leküzdést segítettük elő.

 


“ÉNEKKAR ZENETANULÁSSAL”

EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben című pályázat keretében tovább folytatódott az “ÉNEKKAR ZENETANULÁSSAL” elnevezésű foglalkozás. Munkánkban továbbra is részt vettek a kisnánai Mátragyöngye Hagyományőrző Népdalkör tagjai, akiknek ezúton is köszönjük, hogy végig mellettünk álltak és jelen voltak az énekkari próbákon.

A szakkörökön a közös éneklés során sok új dal megtanulására nyílt lehetőségük a résztvevőknek, emellett pedig a furulyázás alapjaival is megismerkedhettek.

Nemzeti énekeink, jeles napokhoz kapcsolódó énekek, helyi népdalok, egyházi népénekek és egyházi ifjúsági énekek is helyet kaptak a tanulandó repertoárban. A helyi népdalok megtanulásában nagy segítséget kaptunk a Népdalkör tagjaitól.

Az együtt töltött időszak során közös fellépéseket is terveztünk, több alkalommal is volt lehetőségünk előadni a szakkörön tanult dallamokat közönség előtt. Legközelebb 2019. december 20-án a templomban megrendezésre kerülő karácsonyi ünnepségen fogunk együtt szerepelni.

A különböző előadásmódú dalok megismerésével bővült a tanulók ének tudása, fejlődött éneklési készségük. A különféle zenei élmények hatására formálódott zenei ízlésük.

Örömmel tölt el, hogy a tanulók és a népdalkör tagjai szívesen vállalták a közös énekkari próbákon való részvételt, és hogy az itt megtanult énekekkel és furulyadarabokkal színesebbé tudták tenni az iskolai és a községi ünnepségek műsorát.


Beszéljünk szépen, helyesen!

EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben című pályázat keretében tovább folytatódott ,,Beszéljünk szépen, helyesen!” elnevezésű foglalkozás. A foglalkozások alkalmával a gyermekek, játékos formában, élményeket szerezve, megismerték az anyanyelvüket, fejlődött a beszédészlelésük, beszédmegértésük és a beszédprodukciójuk.


Szivacskézilabda és focisuli foglalkozás

EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben című pályázat keretében az idei évben is 2019. szeptember 9-étől 20 alkalommal Szivacskézilabda és focisuli foglalkozást szerveztünk. Az iskolás tanulók mellé külsősként 3 óvodás is csatlakozott. A foglalkozások első fázisában a labdajátékok alapjával ismerkedünk meg. Sok-sok labdajátékot játszunk. A váltó és sorversenyek jól megalapozzák a csapatjátékok hangulatát.
A foglalkozások látogatói megismerkedhetnek a labdarúgás, kézilabda alapjaival, alapvető mozgásformáival. Cél a közös sportélmény, a játék szeretete. Az érdeklődők minden foglalkozás alkalmával fogékonyak voltak az új mozgásformák iránt, vidáman, közösségben mozogtak.


Színházlátogatás – 12 hónap
Az EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben című pályázat keretében november 13-án Egerben jártunk, ahol az Egri Gárdonyi Géza Színház előadását néztük meg 16 tanulóval. Az előadás címe: A 12 hónap. A két felvonásos mese nagyon látványos díszletben zajlott. Közkedvelt színészek szereplésével. A látványt egy-két táncos jelenet színesítette. A történet a jóságos 12 hónapról, a jó és rossz, a buta és az okos ember harcáról szólt. És mint minden mese jól végződött. Mindannyian szép pillanatokkal, élményekkel gazdagodva tértünk haza.

SZÍNHÁZTÚRA – Nemzeti Lovas Színház

Az EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben című pályázat keretében már több alkalommal részt vettünk színházlátogatáson. Tudjuk, hogy színházba járni nem unalmas, de a Nemzeti Lovas Színház egyedülálló lovas produkciója mindenkit magával ragadott, aki szereti a látványos, izgalmas, megdöbbentő már-már lehetetlen előadást.

A szabadság vándorai – Demjén musical Pintér Tibor, Janza Kata, Szerényi László, Pesák Ádám, Ilyés Jennifer, Buch Tibor, Pápai Kira főszereplésével nagy sikert aratott körünkben is.

A darabban “a szabadság vándorai” maguk a színészek, muzsikusok, komédiások voltak, akik arra tették fel életüket, hogy mindenáron szórakoztassanak ebben az őrülten rohanó, kaotikus világban. Tették ezt azokkal a csodálatos élőlényekkel, melyek a világ legszabadabb vándorai – a lovakkal. A musical egy színházi társulat létrejöttét dolgozta fel, különféle emberi sorsokon keresztül.

A színdarab tökéletes kikapcsolódást jelentett mind a kisebbeknek, mind a felnőtteknek.


Fejlesztő foglalkozás

A fejlesztő foglalkozásokon  a gyermek erősségeinek és gyengeségeinek feltérképezése után az erősségek hangsúlyozásával és a gyengeségek fejlesztésével foglalkoztunk. A fejlesztési folyamat során a személyiség egészét vesszük figyelembe, ami befolyásolja a viselkedést, a társas kapcsolatokat, a teljesítményt. A fejlesztést igyekeztünk egyénre szabottan, sajátos tanulástechnikák kialakításával segíteni.


Táblajáték  foglalkozás
EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben című pályázat keretében az idei évben is 2019. augusztus 29 – étől  20 alkalommal iskolánk  tanulói és az  érdeklődő felnőttek  Táblajáték  foglalkozáson vehetnek részt. A foglalkozások alkalmával a résztvevők különböző játékokat tanulnak meg. Az idei évben nagyon sok új játékkal ismerkedünk meg. Ezek nagy része olyan játék, ami a Hejőkeresztúri Hétpróbás táblajátékos versenyen is szerepel. A már ismert játékoknál a nyerő taktika, stratégia kidolgozása  a cél és  a logikai gondolkodás fejlesztése. Az új játékoknál a megismerés és szabálytanulás az elsődleges, ezek után kerül sor a problémamegoldás és összpontosítás fejlesztésére. A tanult játékokból helyi versenyeket szervezünk a résztvevőknek. A tavalyi év után idén már teljes csapattal veszünk részt a 2019. december 7-én megrendezésre XIV. Országos Hétpróbás táblajátékos versenyen Hejőkeresztúron. Az 5 alsós és 5 felsős tanuló mellett vannak olyan tanulók,  akik elkísérnek bennünket a versenyre, ők a kortalanok csoportban szintén kipróbálhatják magukat.

Sakk-logikai játék foglalkozás

 

EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben című pályázat keretében 2019. augusztus 27-től 20 alkalommal iskolánk 2 – 8. évfolyamos tanulói és a hozzá csatlakozó felnőttek  sakk- logikai játék foglalkozáson  vesznek részt. A foglalkozások alkalmával nagyon sok új játékot tanulnak a résztvevők. A feladványokat is nagy lelkesedéssel fogadják. A foglalkozások végére a tanulók megtanulnak sakkozni, majd zárásként versenyen mérik össze tudásukat.


“ÉNEKKAR ZENETANULÁSSAL”

EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben című pályázat keretében tovább folytatódik az “ÉNEKKAR ZENETANULÁSSAL” elnevezésű foglalkozás.
A programon iskolánk tanulói és a hozzájuk csatlakozó Mátragyöngye Hagyományőrző Népdalkör tagjai vesznek részt.
A foglalkozások célja a közös éneklés és a zene megszerettetése mellett a különböző iskolai és községi ünnepségeken való aktív részvétel.


LÜK tehetségfejlesztő foglalkozás

Az EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben című pályázat keretében LÜK tehetségfejlesztő foglakozásokat tartottunk a legkisebbeknek is.

A LÜK fejlesztő termékcsaládja játékos készségfejlesztő rendszer, mely egyesíti magában a játszva tanulás önfeledt örömét és gyors eredményét. A füzetek játékos feladatai fejlesztik a megfigyelőképességet és problémamegoldó, elemző gondolkodásra, következtetésekre serkentik a gyermekeket. Segíti őket abban, hogy a környezetükben lévő dolgokat alaposabban megfigyeljék, a megfigyeléseiket összehasonlítsák, és következtessenek belőlük.

A tanuláshoz legfontosabb képességeket fejleszti, a füzetek sokféle témát dolgoznak fel. A szabályok egyszerűek, gyorsan megtanulták a gyermekek. A feladatok fokozatosan nehezednek, önellenőrzésre is tanít. 

Óvodásoknak és iskolásoknak egyaránt ideális eszköz, játékba bújtatott tanulást biztosít. A visszahúzódóbb gyermekeket is motiválja, hiszen a kicsik önállóan ellenőrizhetik tudásukat, és korrigálhatják az esetleges hibát, így csökkentve a kudarcélményt és a frusztrációt. A tematikus foglalkoztató füzetek biztosítják a differenciálást.


Színházlátogatás – Forró vizet a kopaszra
Az EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben című pályázat keretében november 13-án  Egerben jártunk, ahol a Gárdonyi Géza Színház és a Babszem Jankó Gyermekszínház koprodukciójában a Forró vizet a kopaszra című előadást néztük meg.  A kismalac és a farkasok című népmese nyomán megírt történetet a nézőtéren helyet foglaló gyermekek igen jól ismertek, de új elemek is kerültek a cselekménybe. Az előadáson elhangzott dalok és zenei betétek pedig nagyon jól színesítették a történetet. Az előadás csattanója – hiszen malac és farkas örök barátságot kötött – nagyon tetszett a gyerekeknek. Nagyszerű előadás volt, melyet vastapssal köszöntek meg a művészeknek.

SZÍNHÁZTÚRA – MACSKAFOGÓ

Az EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben című pályázat keretében a következő színházlátogatásra is a K&V Nemzetközi Fuvarozó Kft. különjárati autóbuszával indultunk Budapestre.

Választásunk most a József Attila Színházra esett, mely Angyalföldön található. Maga az építmény nem hivalkodó, hiszen egyszerű vonalaival szinte észrevétlenül húzódik meg a Váci úti felüljáró szoros kötelékében. Csodálkozva láttuk, hogy a bejárata és előcsarnoka részben egy lakóház földszinti és I. emeleti szintjén található, mely lakóházhoz kapcsolódik a színházterem. A műsor előtt volt időnk kicsit felfrissülni a József Attila Színház Caféban, melynek hangulata többünket magával ragadott.

A József Attila Színház 2019/2020-as évadában a főszerep a Filmé. Mi egy igazi közönségkedvencet választottunk 2019. november 6-ára. Azt, amin generációk nőttek fel. Ternovszky Béla és Nepp József azonos című animációs filmjét Juhász Levente, Szente Vajk és Galambos Attila álmodta színpadra.

Az alaptörténet nem változott: M. u. 80-ban az X bolygón az egértársadalom élete veszélyben forog. Az Intermouse rég visszavonult adu-ásza, Nick Grabowski az egerek egyetlen esélye: rá hárul a feladat, hogy Pokióból elhozza Fushimishi professzor legújabb találmányát…

Az idő hamar elszaladt. Azt a történetet kaptuk, amire számítottunk, elhangzottak a mű emblematikus mondatai, azonban a történetet kicsit bővítették, új dalokat írtak a produkcióhoz.

A klasszikus rajzfilm színpadi adaptációja bővelkedett a meglepetésekben: megszámlálhatatlan paróka és jelmez, és több mint két óra önfeledt szórakozás várt minket. Az előadás a felhőtlen nevetésről és a hamisítatlan Macskafogó hangulatáról szólt.


Búvárkodó  – Játék, építés

EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése „Kisnána községben”  pályázat keretében ebben az évben is folytatódott a Búvárkodó foglalkozás 5-6 osztályosok részére.
A problémamegoldó képesség fejlesztő foglakozások a játékra, a kísérletek végzésére, gyakorlati tevékenységre, önálló felfedezés élményére épülnek.


Búvárkodó – Szívószál síp készítése

EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése „Kisnána községben”  pályázat keretében ebben az évben is folytatódott a Búvárkodó foglalkozás 5-6 osztályosok részére.

A problémamegoldó képesség fejlesztő foglakozások a játékra, a kísérletek végzésére, gyakorlati tevékenységre, önálló felfedezés élményére épülnek.


„Gazdaház” hagyományőrző főzőklub

Az EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben című pályázat keretében a hagyományőrző főzőklubunk legjelentősebb eseménye volt, amikor Nagy Zoltán séf irányításával megismerkedtünk az ősz ajándékaival. A sütőtök, a cékla, a zeller és a burgonya felhasználásával a hagyományos, és a hagyományostól kicsit eltérő, modern irányzatok  vegyültek az ételek készítése során a tankonyhán.

Az alapanyagok előkészítése után hokkaidó tök felhasználásával sütőtök-krémlevest készítettek a gyerekek. A levest különböző egyszerű, egészséges  levesbetétekkel tálaltuk. Saját készítésű zöldségchipseket és pirított tökmagot tettünk a finom krémlevesbe a hagyományos levesbetétek helyett. A gyerekek nagy élvezettel követték a szakember utasításait, hamar eltelt az idő, finom ételek készültek.

 Településünk nemzetiségeinek gasztronómiai hagyományait követve a szlovákság kedvelt ételét, a krumplovnyikát, magyar nevén krumplilángost is elkészítettük a séf segítségével. Túróval és párolt káposztával töltöttük meg a finom csemegét.

Nagy érdeklődéssel tanulták meg a gyerekek ennek az ételnek az elkészítési módját. Egy következő foglalkozáson újra elkészítettük, már szakmai segítség nélkül is jól ment.


Ifjú Polgárőrök 

Az EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben című pályázat keretében az alábbi feladatokat valósították meg az Ifjú Polgárőrök:

  • az iskola közbiztonságának, rend fenntartásának, szabályok betartásának és betartatásának felelevenítése a házirendben meghatározott szabályok szerint,
  •  ünnepségek, rendezvények valamint tanulmányi versenyek helyszíneinek biztosítása,
  •  számos alkalommal segítették a hozzánk látogató pedagógus kollégák tájékozódását, eligazítását a tantermek és az iskola falain belül,
  • részt vettek a kirándulások megtervezésénél és lebonyolításánál,
  • felkészültek a szabályos közlekedés a városlátogatások alkalmával a buszra való fel- és leszállás  szabályaira, segítésére,
  • megbeszélték a  vasút melletti  és a  zebrán való közlekedést,
  • megrendezték, lebonyolították  az iskola udvarán egy ügyessági versenyt, erőpróbát és a roller versenyt,
  • elsősegélynyújtó gyakorlatokon is részt vettek, ahol megismerték, hogyan kell ellátni a sérültet, milyen fogásokat lehet és kell alkalmazni egy-egy sérülést követően, hogyan kell újra élesztést végezni.

Az ifjú polgárőrség ebben a tanévben is segítséget kapott a településen dolgozó helyi Polgárőrségtől, akik jelen voltak az iskolai rendezvények helyszíneinek biztosításánál. A pályázati pénzből vásárolt ifjú polgárőr mellényeknek, pólóknak és sapkáknak is nagy hasznát vettük. Pozitívumként emelném ki, hogy  nagyon aktívan részt vettek ifjú polgárőreink a feladatok ellátásában, aktív munkájukkal segítették a programok zavartalan lebonyolítását.


Múzeumpedagógiai kirándulás – DEBRECEN

Múzeumpedagógiai kirándulás a Déri Múzeumban, a Debreceni Református Nagytemplomban és az Agora Élményközpontban, Debrecenben

Az EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben című pályázat keretében  2019. november 07-én Debrecenbe látogattunk.

Múzeumpedagógiai kirándulásunk során elsőként a Déri Múzeumban jártunk. Megtekintettük a múzeum állandó kiállításait, ahol a  Csillagos Ég Lakói című tárlaton az elmúlt 20 év ásatásainak anyagát, a Szamuráj udvarházban egy japán gyűjteményt, fegyvertörténeti kiállítást, Déri Frigyes hagyatékát, a Nagyerdő növény-és állatgyűjteményeit, debreceni mesterségeket, mézeskalácsos műhelyt, a gubás mesterek gubaposztóit, patikamúzeumot láttunk. A Munkácsy Teremben zenekísérettel fényjátékot láthattunk bibliai szövegekkel és ezek magyarázatával.

Napunkat a Magyarországi Református Egyház jelképének, az 1827-re befejezett Nagytemplomnak a megtekintésével folytattuk. Vezetéssel megtekintettük a templomteret, egy Bibliatörténeti makettkiállítást, a padlásteret a panorámajárdával és a Vizsolyi Biblia eredeti példányát. Láttuk a Kossuth Emlékkiállítást, Kossuth székét és emlékeztünk az 1849-es Függetlenségi Nyilatkozatra.

A délutánt az Agora Tudományos Élményközpontban töltöttük, ahol a tudomány és a természet számtalan csodája várt bennünket. Egyszerre játszottunk és tanultunk, tudományos érdekességekkel ismerkedtünk. Három emeleten 40 játék tette próbára reflexeinket, utat kerestünk a Tükörlabirintusban, de volt itt színkeverő, stroboszkóp, bicikli a magasban, ördöglakatok, vízesés, Kinect tetris, Lenz-ágyú, bársonyos hárfa, letehetetlen táska és sok-sok érdekesség.

Nagyon tartalmasan, sok-sok élvezetes pillanattal telt a napunk.


Búvárkodó -Egyensúlyi kísérletek 

EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése „Kisnána községben”  pályázat keretében ebben az évben is folytatódott a Búvárkodó foglalkozás 5-6 osztályosok részére.
A problémamegoldó képesség fejlesztő foglakozások a játékra, a kísérletek végzésére, gyakorlati tevékenységre, önálló felfedezés élményére épülnek.

 


Színházlátogatás – Warrenné mestersége
Az EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben című pályázat keretében Az egri Gárdonyi Géza színházban jártunk.Az Ady Endre bérlet első előadása  a Warrenné mestersége című darab volt.
Shaw 1893-ban írt művét a Kossuth-díjas, a Nemzet Művésze Székely László díszletei között, Bodnár Enikő jelmezeiben, Blaskó Balázs rendezésében tekintettük meg.
A kikapcsolódás mellett a darab elérte célját, mert gondolkodásra is sarkallta az érdeklődőket, és le tudták fordítani a mai világ történéseire. 
Reméljük minél többen el fogják olvasni az eredeti művet. 

Reneszánsz táncfoglalkozás

Már tavasszal megcsodálhattuk azokat a táncos lábú apukákat, akik leányaikkal együtt mozgalmas táncórákon vettek részt az „EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben” pályázat keretein belül. Szülők és gyermekek kapcsolata a táncok által megjelenítve mindig megható pillanatot okoz a nézőknek és a szereplőknek egyaránt. Most ősszel az anyák és fiaik lendültek neki egy 10 alkalmas táncfoglalkozás sorozatnak, hogy különleges produkciót hozzanak létre együtt. Rengeteg mókás, vicces pillanat született, lelkes csapat készül az utolsó bemutató órára.


Apródképző

Az EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben című pályázat keretében kétszer hat alkalommal célunk olyan sportesemény szervezése volt, mely során a mozgás, vitézi próbák mellett a résztvevők helytálló történelmi ismeretekkel rendelkezzenek, tudjanak felidézni 1-2 helyi mondát.

A közös tevékenység során személyre szabott méretű botokkal páros botharc begyakorlása volt kötött formagyakorlatok segítségével.
Nagy hangsúlyt fektettünk a végvárak katonai életére felkészítő erősítő gyakorlatok alapjainak készségszintű elsajátítására is.
A kisnánai vár és tulajdonosainak történelme a honfoglalástól a vár pusztulásáig minden helyi „vitéznek” alapvető ismeretet jelent. Összefüggő történeteket meséltünk, hallgattunk az idősebbektől, így minden résztvevő helytálló történelmi ismeretekkel rendelkezhet, sőt azokat 5-10 percben interpretálni is képes volt a rögtönzött hallgatóság előtt. Őseink híres lőfegyverének megismerését, az íjászat alapjainak elsajátítását is elkezdtük. Célunk az volt, hogy a résztvevők szabályos fogásokkal folyamatosan 5-5 lövést le tudjanak adni a céltáblára, találattal.
Megismertük, a zoknicsata alkalmával a gyakorlatban is felidéztük a kisnánai vár legendáit.


Legendás várkörtúra

Az EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben című pályázat keretében Legendás várkörtúrát szerveztünk a falu felett magasodó Keleti Mátra lankáin és az alatta elterülő patak által átszelt réten. A résztvevők megismerkedtek az itt élő növényekkel, állatokkal. Megtapasztalhatták a természet erejét, a víz, a szél, a hőmérsékletingadozás munkáját, a növényvilág és az időjárás hatását a talaj felszínére. Minden alkalommal járhatóvá tettük az ösvényeket melyeken haladtunk, ügyelve arra, hogy ne tegyünk kárt a növényekben. Figyelemmel kísérhettük az évszakok változásával a növényvilág alakulását, a patakok vízhozamának változását. Külön érdekesség, hogy ilyen kis területen ennyiféle élőhelyet figyelhetünk meg és hasonlíthatunk össze: sziklás, vizes, erdei, réti, ember által megművelt környezet. A túrákat legendák mesélésével, játékokkal tettük változatossá.


Kulturális örökségünk – Tavaszváró hagyományok

EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben című pályázat keretében Kulturális örökségünk – Tavaszváró hagyományok műhelyfoglalkozásokon közvetlen környezetünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nagy múltú elemeit ismerhették meg a résztvevők.
 A 10 alkalommal megszervezett foglalkozásokon a hagyományőrzésé volt a főszerep. Megismerkedtünk a tavaszváró, tavaszköszöntő népszokásokkal, a mára már elfeledett helyi szokásokkal. Csoport- és projektmunkák során rajzos és kézműves tevékenységekkel, IKT eszközökkel digitálisan kutattunk őseink hagyományai után. Húsvéti tojásdíszítő mintákat terveztünk – üvegfestés technikával készítettünk el.

A 10 műhelyfoglalkozással lehetőséget teremtettünk a helyi, közösségi kultúra értékein keresztül a saját és a különböző kultúrák, a környezet értékeit megbecsülő és védő magatartás, illetve a szociális érzékenység kialakítására.


Polgárőrök “terepen”

Iskolánk ifjú polgárőrei “terepen” is kipróbálhatták magukat. Lehetőségük nyílt arra, hogy a kirándulások, túrák alatt jelenlétükkel biztosítsák a zavartalan szabadidős program biztonságos lebonyolítását. A városlátogatások alkalmával biztosították a polgárőreink a szabályos közlekedés biztonságát, terelgették a kisebb gyerekeket, segítettek az útkereszteződéseknél, a zebrán való biztonságos átkelésnél. Túráink, kirándulásaink során a buszról leszállva a nevelők támogatásával kettesével sorakoztatták iskolánk tanulóit. Fontosnak érezhették feladatukat, hiszen még a felnőtteknek is figyelnie kellett az ifjú polgárőrökre, így a sor végére sorakoztatták őket. A séták alkalmával segítették kis csoportunk biztonságos közlekedését, a vasútnál való fokozott közlekedés biztonságát, valamint a hídon való átkelés szabályait is szem előtt tartották. A buszhoz visszaérve szemügyre vették, hogy minden tanuló épségben és hiánytalanul megérkezett –e, a buszra felszállásukat is segítették! Polgárőreink összedolgoztak, szétosztották a feladatokat, állandó kommunikáció volt tapasztalható a sor elején, végén és a sor közepén vigyázó ifjú polgárőrök munkájára. Példamutató magatartásukkal és munkájukkal nagyban segítették a kirándulás napirendjét valamint a biztonság meglétét!


TÖKLÁMPÁS FARAGÓ VERSENY

Az EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben című pályázat keretében az őszi szünetet megelőző napokban  a  Legjobb (Tök)Fejeket” kerestük.

Tökfaragó versenyünkön nem kellett mást tenni, mint megálmodni az iskola  legkreatívabb tökfejeit! Az akár anyával, apával, nagyszülővel kifaragott tökök között volt szörnyecske, mosolygó arcocska, rémisztő, szomorú tökfej.


Közösségi kert – EFOP-1.3.9-17-2017-00026

Célunk az volt, hogy a helyi  közösség összefogásával kialakítsunk egy teret, összegyűjtsünk olyan fákat és bokrokat, melyek segítségével majd elkészülhet a MADÁRBARÁT KERTÜNK.

Az elmúlt időszakban  telepítésre került a sportudvar és megvalósult a közösségi tér kialakítása. A pályázatból vásárolt mobilkemence, kültéri padok, kültéri tárolók elhelyezése megtörtént. Ehhez azonban folyamatosan alakítottuk ki a megfelelő teret: kivágásra került a bozótos, rendeztük a terepet, elkészült a kerítés. 10 darab őshonos gyümölcsfát, illetve cserjét ültettünk az elöregedett barackfák helyére, mely  Kovács Gyulától, a Tündérkert gazdájától érkeztek.

A közösségi kert kialakításába önkénteseket is bevontunk, közösen végeztük el a   tereprendezést.

A megfogalmazott célok megvalósultak: elkészült a MADÁRBARÁT KERTÜNK.

Tanulóink és szüleik részére olyan közösségi tér kialakítása valósult meg, mely alkalmassá vált a szabadidő hasznos eltöltésére, a diákokkal és szüleikkel folytatott beszélgetésekre.


Elsősegélynyújtás_EFOP

2019.szeptember 2-től 10 elsősegélynyújtás műhelymunkát szerveztünk 10 fő 1-8. évfolyamos tanuló, és 2 felnőtt részvételével.

A program során a résztvevők  megismerkedhetnek az elsősegélynyújtás elemi szabályaival, feladataival, azokkal az általános szabályokkal, amelyek a segélynyújtás során lényegesek.

A tömeges baleset esetében szükséges elsősegélynyújtói gyakorlat is a műhelymunkák anyaga. Gyakoroljuk  a baleseti helyszínbiztosítást, a sérültek ellátásának sorrendjét.

A sérültellátás során gyakoroljuk  a légutak felszabadítását -a légút szabadon tartását , az  artériás nyomókötést, a vénás nyomókötés balesetek felhelyezését, a  törés, lágyrész-sérülés rögzítését, sebfedést, a  nyugalomban tartást. Foglalkozunk a sérültek állapotának felmérésével.  Megtanuljuk az újraélesztés ABC-jét. Felismerik majd a sokkos állapot jeleit, megtanulják mit tegyenek ilyen helyzetben. Gyakorolják a sebkötözés és ellátás minden formáját. Gyakorlatot szerezhetnek  a csontsérülések ellátásában. Foglalkozunk a bőrfelületek sérüléseivel és azok ellátásával. Az utolsó műhelyfoglalkozást nyitottá tesszük, és bemutató jelleggel az iskola tanulói is megtekinthetik. A bemutatón felhasználjuk a beszerzett anyagokat.


Kisnánai kutatók csoportja

2019. február 28-tól október 4-ig műhelyfoglalkozásokat szerveztünk tanulóinknak. A Kutató gyerekek klubja műhelyfoglalkozásain a résztvevők lehetőséget kaptak a kreatív önművelésre, az iskolán belüli és kívüli forrásközpontok, valamint az internet használatára érdeklődési körüknek megfelelően.

Az előkészítés fázisában a tanulók célzott tevékenységek során bizonyították elhivatottságukat a kutatómunka iránt. Kiválasztották a hozzájuk legközelebb álló kiindulási témát, majd kérdéseket, problémafelvetéseket fogalmaztak meg a választott témával kapcsolatban.

A megvalósítás szakaszában a mikrokutatás folyamatának megismerése, a saját kérdésfelvetés, valamint a problémafeltárás következett.Ezek után megismerték az ismeretszerzés forrásait szakkönyv, szakfolyóirat, internet  használatával.Sokat olvastak választott témájukban, kutatóhelyeket látogattak meg. Saját megfigyeléseiket folyamatosan rögzítették kutatási naplójukban.    

A kutatási eredményeiket írásban is rögzítették, szakszöveget alkottak a kutatási eredményekről. Végül megpróbálkoztak a kutatási eredmények prezentálásával is.

Sztankó Bence tudományos dolgozatával  iskolai fordulóból továbbjutott Karancslapujtőre a KGYTK regionális fordulójára, majd innen a Budapesten megrendezésre kerülő országos fordulóra is, ahol szintén szép eredményt ért el.

A műhelyfoglalkozás-sorozat végén az éves munka elemző értékelése következett. Megnéztük, hogy ki meddig jutott el kutatásában, megvizsgáltuk, hogy sikerült-e választ kapniuk a program elején megfogalmazott kérdéseikre.

Végül beszélgettünk a kutatás további lehetséges témáiról, feladatainkról.

Minden foglalkozás nagyon jó hangulatban telt, élményekkel, tudással gyarapodtak tanulóink. A foglalkozások során a résztvevők  betekintést nyertek a tudományos kutatómunka szépségeibe, de gyakran szembesültek  annak nehézségeivel is. A kutató diákok a program során elsajátították az önálló ismeretszerzés technikáit, módszereit, megismerték a tudástermelés akaratpróbáló elemeit. Jártasságot szereztek a kutatási eredményeik prezentálásában is, fejlődtek kommunikációs képességeik, magabiztosabbá váltak.


Bakancskaland kirándulás Vácon és a Királyréti Tanösvényen

Az EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben című pályázat keretében  2019. október 22-én Bakancskaland kirándulásunk első útja a Vácon megtalálható Ba-Rock Boulder Mászóterembe vezetett. A boulder mászás célja a sziklák meghódítása kötélbiztosítás nélkül. Pár évtizede alakult ki ennek a mászási formának a teremváltozata, amelyet nagy örömünkre most mi is kipróbálhattunk. A mászóterem mérete miatt a mászás alapjainak elsajátítása több csoportban zajlott. A fogásokon nagy élmény volt mászni, az ügyesebbek nehezebb felületeket is kipróbálhattak.

Amíg az egyes csoportok tagjai e sportnak hódoltak, addig a többiek Vác nevezetességeit fedezték fel.

Sétát tettünk a Duna-partján, Magyarország egyetlen Diadalívénél, a Főtér barokk és copf stílusú műemléképületei, romkertje között, az 1772-ben felszentelt Székesegyháznál és a Testvérvárosok kútjánál. Mindannyiunknak nagyon tetszett ez a virágos, kellemes hangulatú kisváros.

Bakancskalandunkat délután a Királyréti Tanösvényen folytattuk. A 2,9 km hosszú túraútvonal a Börzsöny hegységben található, a Duna-Ipoly Nemzeti Park területén. A kilenc állomásból álló útvonalon megismerkedtünk az erdő és a tavak élővilágával, a kisvasutak és a vasbányászat történetével.

Nagyon sok élmény ért bennünket ezen a napon, nagyon szép vidéken járhattunk ismét. Gyönyörködhettünk és feltöltődhettünk a csodálatos őszi tájban, az ősz színeiben.


Informatika foglalkozás – több generáció számára
EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben című pályázat keretében Informatika foglalkozás – több generáció számára címmel 20 alkalommal az informatikai alapokkal ismerkedtek meg a résztvevők.

A digitális világ napjainkban az ismeretszerzésben elsődleges szerephez jutott, így a biztonságos adatkeresés, adatfelhasználás fontossá vált. A foglalkozásokon a számítógépes alkalmazások megismerését, használatát sajátították el a résztvevők.

Prezentációkészítés, formázás, effektek és animációs eszközök használatával. A mindennapokban használt QR-kód készítése. Látványos szófelhők alkalmazási technikája WordArt-tal. A LearningApps (tankocka) alkalmazása, készítése, amivel a tantárgyi gyakorlásokat könnyíti meg az informatikai felület. A Word szövegszerkesztő felhasználási lehetőségeinek megismerése és tudatos használata segíti az elektronikus dokumentumok elkészítését, a további tanulmányokhoz is előkészítést nyújt.
A résztvevők lelkesen jöttek a foglalkozásokra, szívesen ismerkedtek meg számukra új dolgokkal, alkalmazásokkal, élvezettel használták a digitális eszközöket, mutatták meg egymásnak is az elkészített munkáikat.


Fotózás önkéntessel
Az EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben pályázat keretében valósult meg a Fotózás önkéntessel műhelymunka. A két csoportban folyó  tevékenységen  összesen 12 tanuló és 8 felnőtt vett részt.  Az iskola táblagépeit és saját telefonokat is használva készülnek  a felvételek. Kirándulások alkalmával az erdő szépségeit örökítjük meg, így gyakorolják a tanulók a tájképfotózást. Nagy figyelmet fordítunk a megfelelő távolság felvételére, zoomolásra és ügyelnek a jó fényviszonyok alkalmazására is. A program végére a résztvevők megismerkednek a makro fotózás alapjaival.


Elsősegélynyújtás

2019. szeptember 5-étől 10 elsősegélynyújtás műhelymunkát szerveztünk 12 fő részvételével.

A program során az érdeklődők  megismerkedtek az elsősegélynyújtás céljaival, feladataival, azokkal az általános szabályokkal, amelyek a segélynyújtás során lényegesek. Megismerkedtek a különféle baleseti sérülésekkel. Megtanulták az elsősegélynyújtás technikáit. Műhelymunkánk  eredményességét jól felszerelt eszközkészletünk is segítette.


Batikváros

EFOP 1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben
A Batikváros program keretében a gyerekek megismerkedtek a különböző textilfestési eljárásokkal. Kipróbálták a kötözéses batik technikát és a selyemfestést is. Készítettünk falvédőt, párnát, levendulás zsákokat

Csipkeverés iskolája

EFOP1.3.9-17-2017-00027
Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben
Csipkeverés iskolája című műhelymunka lehetőséget biztosított a felsőtagozatos gyerekek számára, hogy a csipkeverés technikájának a megismerése mellett ízelítőt kapjanak a régi fonó hangulatából, ahol kötetlen hangulatban, beszélgetés, zenehallgatás kíséretében folyt a munka.

Színháztúra: Valahol Európában 2019.10.18

2019. október 18-án került sor az  EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben című pályázat keretében a következő színházlátogatásra. A K&V Nemzetközi Fuvarozó Kft. különjárati autóbuszával 50 fő péntek délután  az iskola elől indult Budapestre.  Az előadás előtt megismerkedtünk a  Pesti Magyar Színház  épületével, mely zsolnai pirogránitból készült, a 757 elemből álló dombormű homlokzata Illés Gyula szobrászművész munkáját dicséri.  Az előcsarnokban  lépve Barcsay Jenő szobrászművész nagyméretű mozaikképe fogadott minket.

Az épület megtekintése után  magával ragadott minket az előadás szelleme. Egy árva gyermekekből álló csapat, és egy rendkívüli felnőtt, egy nemes lelkű művész varázslatos történetét láthattuk a  hűségről,  a bátorságról, a  barátságról és emberségről az embertelenségben a háború sújtotta Magyarországon.  Mi magunk tapasztalhattuk meg:  az egyik legcsodálatosabb magyar musicalt láthattuk Dés László zenéjével a Pesti Magyar Színház színpadán. SZÍNHÁZTÚRÁNK azonban itt még nem ért véget.
Az előadáshoz kapcsolódóan  színházpedagógiai foglalkozáson is részt vehettünk két csoportra bontva, melynek keretében   után együtt beszélgetve, játszva dolgoztuk fel a színházi élményt tárgyak segítségével. A dráma és a színház eszközeit kínálták fel nekünk, hogy véleményünket, problémáinkat  megfogalmazhassuk.
A  játék valódi közösségi élménnyé tette  a mai  színházlátogatásunkat.


Sportkirándulás

Az EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben című pályázat keretében iskolánk tanulói és szülei az idei és a tavalyi tanévben több sportkiránduláson vettek részt. Sportágválasztót szerveztünk a kisnánai várban és a budapesti sportágválasztón is részt vettünk. A kézilabda mérkőzés és a lovas bemutató során új sportágakat láthattunk. A vízitúrán és az amerikai foci mérkőzésen pedig ki is próbálhattuk a sportágakat.


Bakancskaland kirándulás Noszvajon és Síkfőkúton

Az EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben című pályázat keretében  2019. október 16-án elsőként Noszvajra látogattunk. Itt megtekintettük a De la Motte kastélyt. Az 1774-78 között épült késő barokk kastély belső franciás díszítései, a díszterme, a madaras és a római szoba, a falakat betöltő freskók mindannyiunknak nagyon tetszettek.

Sétát tettünk a kastély angolparkjában is, ahol a fakülönlegességeket és a díszcserjéket. Túravezetőnktől játékos feladatokat kaptunk, levélszépségversenyt rendeztünk, gyógynövényeket igyekeztünk felismerni az illatuk alapján.

Kirándulásunkat Síkfőkúton folytattuk tovább, ahol vezetőnk kalauzolásával erdei forrástúrán vettünk részt. A Gallasy család egykori erdőbirtokán 7,5 km hosszan 8 ősi forrás található. Minden forráshoz tartozik egy-egy érdekes történet, amelyeket meghallgattunk vezetőnktől. A túra végén „Forrástúra teljesítve” kitűzőt kaptak a kisebbek.

A sok szintemelkedéssel nehezített túra végén jól esett megpihenni a síkfőkúti tó partján, ahol a fáradhatatlanok még kiélvezhették a játszótér adta örömöket, a korban gazdagabbak pedig gyönyörködhettek a tájban, megpihenhettek a tó körül.

Nagyon kellemesen, jó hangulatban telt el ez a szép őszi nap. Reméljük lesz még módunk rá, hogy ide is visszalátogassunk.


Sportkirándulások – lovassport

Az EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben című pályázat keretében iskolánk tanulói és szülei 2019. október 9-én a Gödöllő melletti Lázár Lovasparkban jártak. A domonyvölgyi park a híres Lázár testvérek birtokában van. A lovaskocsikázás után bejártuk a Lázár múzeumot, egy kis videó megtekintése után a Világbajnokok termében az ő történetükkel, sporteredményeikkel ismerkedtünk meg. Következő programunk egy lovasbemutató megtekintése volt. A bemutató során láthattunk négyesfogathajtást, nomád lovasíjász és harci bemutatót dárdavetéssel, csikósok bravúrjait lófektetéssel, -ültetéssel, ostorpattogtatással, csikósversennyel. Az előadás után a parasztudvarban megismerkedtünk az őshonos magyar háziállatokkal (puli,rackajuh, szürkemarha, mangalica, stb…). A kellemes időben egy szép napot tölthettünk el a parkban ahol betekintést nyerhettünk a lótenyésztés és lovasport rejtelmeibe.


Bakancskaland kirándulás Boldogkőváralján és Füzéren

Az EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben című pályázat keretében  2019. október 04-én elsőként Boldogkőváraljára látogattunk. Itt megtekintettük a Boldogkői vár régészeti- és hadtörténeti, zászló- és címerkiállítását, valamint Közép-Európa legnagyobb, a magyar történelem híres csatáit bemutató ólomkatona
kiállítását. Érdekes élmény volt számunkra a tárlatvezető ómagyar nyelvű beszédét hallgatni. Az ovális alakú andezittufa hegy tetejéről, az „oroszlánsziklán” lévő sziklakijáróról gyönyörködtünk a zempléni tájban.

Kirándulásunkat Füzéren folytattuk, ahol elsőként erdei természetjárást tettünk. Túráztunk a várhegy lábánál lévő erdei utakon, gyönyörködtünk az őszi erdő színeiben, feltöltődtünk az erdő illatával.

Az őszies idő ellenére kimelegedve érkeztünk meg a meredek vulkánikus kúpon található várba. A XIII. század elején épült vár hazánk legkorábbi várainak egyike, amely jelentős átalakuláson ment át a közelmúltban. Mindannyiunknak nagyon tetszett a Felső Vár kápolnája és a reneszánsz stílusú palotaszárny. Csoportunk a tárgyi emlékek között visszarepült a múltba, az Abák, Perényiek, Báthoryak, Nádasdiak, és Károlyiak idejébe.

Nagyon szép helyeken jártunk ezen a kiránduláson, nagyon jó hangulatban telt a napunk. Reméljük lesz még módunk rá, hogy ide is visszalátogassunk.


Versenyek – FŐZŐVERSENY

Az EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben című pályázat  Versenyek  keretében  valósítottuk meg a főzőversenyünket a kisnánai várban.
A versenyben  iskolánk tanulói,  családtagjaik és az érdeklődő helyi lakosok, civil szervezetek  vehettek  részt   csapatban.
Nevezni helyi hagyományos ízeket idéző étellel lehetett. A főzéshez szükséges alapanyagokat az előzetes felmérés, kérés alapján mi biztosítottuk.
A főzőverseny   házigazdája  és zsűri szakmai támogatója  Nagy Zoltán séf volt. A verseny első helyezettje az óvó nénik irányításával az óvodás korú testvérek és szüleik csapata lett, a Szülői Közösség csapata  2. helyezést érte el. A 8.évfolyamos tanulókból álló csapat ízletes lecsójával különdíjat kapott.


Centrál Színház, Budapest: My Fair Lady című előadás

A Centrál Színházban 2019. szeptember 29-én a My Fair Lady c. előadást néztük meg. A K&V Nemzetközi Fuvarozó Kft. különjárati autóbuszával 50 fő vasárnap a Kisnánai Vár elől indult Budapestre. A színházba érve megismertük az épületet, hiszen ebben a színházban először jártunk. Ez a musical a férfi és a nő párviadaláról szól, csodálatos dalokkal és humorral ötvözve. Szenvedélyes hangnemben meséli újra az ősi mesét, ugyanakkor klasszikus kiállítású előadás káprázatos látványvilággal, nagyzenekari hangzással. A történet egy szegény, rongyos virágárus lányról szól, aki megismerkedik a különc nyelvész professzorral, aki könnyelmű fogadást köt: a lányból hat hónap alatt hercegnőt farag. A csodálatos átváltoztatás kemény munka mindkettejük számára, de a végére a tanítvány felülmúlja a mestert és egymásba is szeretnek.
Az előadás hangulata minden résztvevőnek nagy élményt volt, mindenki jól szórakozott.


„Színháztúra” program A Szépség és a Szörnyeteg c. előadás a Budapesti Operettszínházban 2019.09.21.

A 2019/2020-es tanévben lehetőség nyílt arra, hogy a népszerű „Színháztúra” program újabb 6 előadással bővüljön, melynek keretében első alkalommal 2019. szeptember 21-én A Szépség és a Szörnyeteg c. előadást tekintettük meg a Budapesti Operettszínházban.
A Szépség és a Szörnyeteg a Disney egyik legsikeresebb, legelbűvölőbb meséje, az első olyan animációs film, amelyet Oscar-díjra jelöltek a Legjobb film kategóriájában, és öt Grammy-díjat is kapott. Ez a filmből készült családi musical már több, mint 25 éve hódít az egész világon, és 2005-ös bemutatója óta töretlen népszerűségnek örvend Magyarországon is.
Feleleveníthettük a korábban csak rajzfilmben látott meseelemeket, megcsodálhattuk az igényesen kialakított jelmezeket, háttérdíszleteket. A sok ismerős dallam ott csengett a fülünkben, miközben a színészek énekeltek.
Ismét látványos produkcióban lehetett részünk az Operettszínház színészeinek és zenekarának köszönhetően.


Családi nap a nemzeti hagyományok tükrében

EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben című pályázat  Hagyományőrző családi programok keretében Családi nap a nemzeti hagyományok tükrében elnevezésű rendezvény került megrendezésre szeptember 14-én.  A szlovák betelepítés 303. évfordulóját ünnepelte a kisnánai lakosság apraja és nagyja, szlovákok és nem szlovákok, idősek és fiatalok, iskolások, óvodások.
A megemlékezés a római katolikus templomban kezdődött. A  szentmisét Árvai István plébános a nemzetiségek tiszteletére ajánlotta fel.
Az istentisztelet után az emlékparkba vonultak a vendégek, ahol ünnepi beszédek hangzottak el és a Kisnánai Szent Imre Általános Iskola tanulóinak műsora . Az önkormányzat és a település intézményeinek képviselői a Felvidékről betelepítettek emlékére állított kopjafánál helyezték el az emlékezés koszorúit.
A Nánai Sólymos Vitézek felvezetésével díszmenetben vonultak a résztvevők a kisnánai várba. A szép időre és a szereplők nagy számára való tekintettel a szabadtéri színpadon állt közönség elé a Kisnánai Mesevár Óvoda,  Kisnánai Szent ImreÁltalános Iskola, Mátragyöngye Hagyományőrző Népdalkör, Grossturwaller Musikanten, Mátraaljai Néptánc és Hagyományőrző Egyesület, Fiastyúkok Tánccsoport, Dudás András harmonikaművész, Jázmin Női Kar, Magyar Gyula tárogatóművész.
Az eseményen megjelentek megtekinthették a Népviseleti és hímzés kiállítást vagy tárlatvezetéssel egybekötött sétán ismerhették meg a Szlovák Tájház és a Kovácsműhely történetét. A szlovák nemzetiségek mindennapjaiból, kultúrájából, művészetéből kaphattak egy kis betekintést az érdeklődők.
A kellemes napot a közös vacsora koronázta, ahol lehetőség volt még egy kis beszélgetésre, nótázásra is. A vendégek nehezen váltak meg a kisnánai vár falaitól, de megígérték, hogy hamarosan újra eljönnek erre a csodálatos helyre. 


NATÚRA_Miskolctapolca

EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenység fejlesztése Kisnána községben című pályázat keretében Lillafüreden és Miskolctapolcán jártunk. Lillafüreden minden évszakban páratlan látnivalót kínál a természet, a romantika és a művészetek szerelmeseinek a mesés látványt nyújtó Palotaszálló alatt húzódó, teraszos függőkert. A függőkerten végig haladó  útvonal egy “tematikus sétány”. Az egyes megállók a költészetről, a költőkről, a természettudósokról, a szerelemről szólnak; de kellő hangsúlyt kapnak a természeti és a mesterségesen épített környezeti elemek is: a vízesés, a József Attila-szobor, a kőbe vésett Óda idézet. A csodálatos séta után a miskolctapolcai  Avalon Park Maya szabadtéri játszóparkjában  a különböző ügyességi, mászó- és ugráló elemeken, csúszdákon  igazi dél-amerikai hangulatban játszhattak a gyerekek.