Eseménybeszámoló

Spread the love

2018-2019 tanév

Bakancskaland Bélapátfalván

Az EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben című pályázat keretében  2019. június 6-án Bélapátfalvára látogattunk.

Kirándulásunkat Bélapátfalván a Lap-völgyi tó körbesétálásával kezdtük, amely a környék igazi szabadidő-paradicsoma. A tó körüli réteken lehetőség volt játékra, sportolásra, élvezhettük a tó által sugárzott nyugalmat, gyönyörködhettünk a fölénk magasodó Bél-kő szikláiban.

Nagyon jól éreztük magunkat ezen a kiránduláson. Reméljük lesz még módunk rá, hogy visszalátogassunk ide.


Bakancskaland Kékestetőre

Az EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben című pályázat keretében  Kékestetőre és környékére látogattunk.

Vezetett élménytúra keretében jártunk a Mátra völgyeiben és meredek lejtőin. A túra során a környék látványosságait, történelmi pontjait, régi sporthelyszíneit és a Mátra kialakulását tekintettük meg. Jártunk  200 éves bükkös erdőkben, vulkánikus kőfolyamokon, a 899 méteren található Saskő emlékműnél. Túravezetőnktől hallgattunk mondát a Gabi halála kegyeleti helynél egy fiatal favágó haláláról. Kalandos útvonalunk érintette az 1930-as években épült síugrósáncot, ahol többször rendeztek nemzetközi bajnokságokat is. Nyolc km-es túrán végén bejártuk Magyarország leghosszabb sípályáját és Kékestetőn a TV-toronyból gyönyörködhettünk a tájban is.
Kellemesen elfáradtunk ezen a napon, de nagyon jól éreztük magunkat ezen a kiránduláson. Reméljük lesz még módunk rá, hogy visszalátogassunk ide.


Ifjú polgárőrök 

Az ifjú polgárőrség iskolánkban az EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben című pályázat keretében valósult  meg.  A program során  16 tanuló és 6 külső vett rész a tanév során ifjú polgárőri feladatok ellátásában.  Jelen voltunk ünnepségek, rendezvények valamint tanulmányi versenyek helyszíneinek biztosításánál. Számos alkalommal segítettük a hozzánk látogató pedagógus kollégák tájékozódását, eligazítását a tantermek és az iskola falain belül. Az ifjú polgárőrség ebben a tanévben is segítséget kapott a településen dolgozó helyi Polgárőrségtől, akik jelen voltak az iskolai rendezvények helyszíneinek biztosításánál. Kirándulás keretében ellátogattunk Budapestre, ahol felkerestük a Rendőrmúzeumot, valamint biciklitúrán is részt vettünk.  Megrendezésre került az iskola udvarán egy kerékpár bemutató is, valamint ügyességi verseny is megrendezésre került.  Elsősegélynyújtó gyakorlatokon is részt vettünk, ahol megismertük, hogyan kell ellátni a sérültet, milyen fogásokat lehet és kell alkalmazni egy-egy sérülést követően. Pozitívumként emelném ki, hogy ebben a tanévben nagyon aktívan részt vettek ifjú polgárőreink a feladatok ellátásában, aktív munkájukkal segítették a programok zavartalan lebonyolítását. 


Fejlesztő foglalkozás

Fejlesztő foglalkozások  az EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben című pályázat keretében: A Fejlesztő foglalkozásokon az elsődleges célom az volt, hogy a gyermekek hátrányait csökkentsem. A résztvevőket ezért az osztályfőnökökkel egyeztetve a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókból választottuk ki. Olyan külsős résztvevőket szólítottunk meg, akik a községben élnek, bevontunk olyan pedagógusokat is, akik dolgoztak intézményünkben, mára már nyugdíjasok, valamint van olyan kolléga, aki még most is visszajár óraaóként. Munkám során figyelembe vettem a sajátos nevelési igényű  és a tanulási nehézséggel küzdő gyerekek integrációjának támogatását is. Differenciált fejlesztés és egyéni korrekciót alkalmaztam, egyénre szabott haladási ütemterv támogatását segítettem elő. Az SNI, BTMN-es tanulók integrálása, együttnevelése, az egyéni különbségekből fakadó hátrányokat leküzdöttük,  a tanulási motiváció, a sikeres iskolai életút megalapozása, tehetséggondozás, a korai iskolaelhagyás leküzdést segítettük elő. A  tanév során vásárolt eszközöket használtuk az órákon. Stiefel Eurocart Kft-től rendeltük a Beebot méhecskéket. Vezér Tamástól a foglalkozásokhoz szükséges anyagokat (számolókorong, pálcika, papírcenti) Ezek az eszközök nagymértékben segítették a könnyebb megértést és a játékos tanulás hatékonyságát.


Táncfoglalkozás –  apa és lánya tánca

Egy különleges, 10 alkalmas táncfoglalkozás valósult meg az idei tanévben az „EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben” pályázat keretein belül. Szülők és gyermekek közösen vettek részt a foglalkozásokon, aminek a végére elkészült egy színpadi produkció. Az első foglalkozás sorozatban apák táncoltak 7-10 éves korú lányaikkal, ami még közelebb hozta őket egymáshoz. Ami pedig izgalmassá tette a készülődést az az, hogy édesanyjukat lepték meg táncukkal az anyák napi rendezvényen. A következő 10 alkalom az anyáknak és fiaiknak van előkészítés alatt, ahová várjuk felső tagozatos fiúk jelentkezését édesanyjukkal.


“ÉNEKKAR ZENETANULÁSSAL” foglalkozás

EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben című pályázat keretében a 2018/2019-es tanévben is tovább folytatódott az “ÉNEKKAR ZENETANULÁSSAL” elnevezésű foglalkozás.

A program célja, hogy egybefogja azon tanulókat, akik érdeklődnek a közös éneklés, zenélés iránt, valamint szeretnének megismerkedni a furulyázás alapjaival, és szívesen vállalják, hogy énekükkel és hangszerjátékukkal színesítik az iskolai és községi ünnepségek, rendezvények műsorát.

Munkánkban továbbra is részt vettek a Mátragyöngye Népdalkör tagjai, akikkel közös fellépéseket is terveztünk. Köszönjük nekik, hogy végig mellettünk álltak és folyamatosan jelen voltak az énekkari próbákon.

A tanév során több alkalommal is volt lehetőségünk előadni a szakkörön tanult dallamokat közönség előtt.

Közösen énekeltünk a „Szent Imre nap” ünnepi műsorában, a kisnánai Szlovákok Napján, a vécsi kultúrházban megrendezésre kerülő idősek karácsonyán, a kisnánai templomban megrendezett községi karácsonyi ünnepségen, a várban megrendezett községi március 15-i megemlékezésen. Az énekkaros tanulók szerepeltek még a községi anyák napi rendezvényen és az iskolai tehetségnapon is.

A Területi Népdal Versenyen két énekkaros diák indult, Alkusz Gerda 7. osztályos és Csabai Petra 4. osztályos tanuló, akik szép szereplésükért emléklapot vehettek át.

A különböző zenei élmények hatására bővült a tanulók énektudása, fejlődött éneklési készségük és formálódott zenei ízlésük. A közös éneklés és zenélés hozzájárult a gyermekek értelmi, érzelmi és szociális készségeinek fejlődéséhez, memóriájuk és koncentrációs képességeik javulásához. A közös fellépések lehetőséget biztosítottak önképük és önbizalmuk megerősítésére.
Nagyon örülök, hogy a tanulók és a népdalkör tagjai a tanév során szívesen vállalták a közös énekkari próbákon való részvételt, és hogy az itt megtanult énekekkel és furulyadarabokkal színesebbé tudták tenni az iskolai és a községi ünnepségek műsorát.


Sportkirándulás – Tiszafüred

EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben című pályázat keretében iskolánk tanulói és az érdeklődő felnőttek 2019 júniusában Tiszafüreden kajak túrán vettek részt. A több órás kajak túra az Albatrosz kikötőből indult. Először balesetvédelmi oktatáson és vízi ismeretek elsajátításán vettünk részt, majd nekivágtunk az 5 órás túrának. A kezdeti nehézségek után gyorsan belejöttünk a kajakozásba. A nagy melegben egy kis fürdést is beiktattunk a túrába.


ZUMBA

Az EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben c pályázat keretében 2019. január 16-tól újra a mozgásé volt a főszerep keddenként a Zumba-foglalkozásokon.A 20 alkalom során lehetőség nyílt elsajátítani a népszerű latin-amerikai táncok lépéseit. A Zumba sokszínű, több táncstílust foglal össze, például: Salsa, Cha-Cha-Cha, Rumba, Reaggeton. A könnyen követhető koreográfiákat minden előképzettség nélkül is sikerült a résztvevőknek elsajátítaniuk. Remek hangulatban teltek az órák a forró latin ritmusoknak és csapat lelkesedésének köszönhetően. A begyakorolt mozdulatsorok javították a tartást és fejlesztették a memóriát. A tánccal töltött órák során jobb állóképességre tettek szert a résztvevők. Oldottuk a stresszt és közösséggé formálódtunk a foglalkozások során. A rendszeres mozgás hatása az egészségre megfigyelhető volt. A népszerű zenékre összeállított koreográfiák megerőltetés nélkül formálták az alakot.


Angol nyelvi és kulturális klub

Az EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben c pályázat keretében a felső tagozatosok és az érdeklődő felnőttek angol nyelv és kultúra klubfoglalkozásokon vehettek részt. Ezen belül angol nyelvű rövid könyveket olvashattak, ezeket feldolgozták, szókincsfejlesztő társas játékot játszottak, az ünnepekhez kapcsolódóan pedig játékosan sajátították el a jellemző szókincset.


Együtt könnyebb – Manó angol

Az EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben c pályázat keretében az alsó tagozatosok és az érdeklődő felnőttek angol nyelv és kultúra klubfoglalkozásokon vehettek részt. Ezen belül angol nyelvű rövid könyveket olvashattak, ezeket feldolgozták, szókincsfejlesztő társas játékot játszottak, az ünnepekhez kapcsolódóan pedig játékosan sajátították el a jellemző szókincset. 


Együtt könnyebb – magyar

Az EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben c pályázat keretében felső tagozatos tanulóink és az érdeklődő felnőttek magyar  kompetenciafejlesztés foglalkozásokon vettek részt. Számos érdekes történettel ismerkedhettek meg, olvastak tudományos cikkeket, hétköznapi szövegeket, majd ezekkel kapcsolatos feladatokat oldottak meg. Fejlődött szövegértésük, lényegkiemelési képességük, figyelmük.  Gyakorolták a néma és hangos olvasást.


Közösségünk, ünnepeink: BALLAGÁS

2019. június 15-én búcsúztunk 8. évfolyamos tanulóinktól. A meghívott vendégek részére külön meghívó került kiküldésre, az iskolás tanulókat és szüleiket pedig üzenő füzet útján értesítettük a ballagás napjáról. Az ünnepi műsor előtt virágokkal díszítettük fel a folyosókat, termeket, az iskola udvarát. Először a 7. évfolyamos tanulók adták át útravalóul a tarisznyát, majd megszólalt az iskola csengője, mely azt jelezte, hogy utoljára járják végig végzős diákjaink az iskola épületét. Énekelve köszöntek el a régi társaiktól, az iskolapadtól, a tantermeiktől.A Himnusz után a 7. évfolyamos tanulók táncos, verses műsora következett. A 8. évfolyamosok nevében két tanulótól hallgattuk meg az osztály gondolatait, az elmúlt évek közös élményeit.  Ezt követően felkötötték az iskola zászlajára az emlékezés szalagját. A fiatalabb testvérek is búcsúverset mondtak elballagó testvérüktől és egy-egy szál léggömbbel kedveskedtek nekik.

Végül az intézményvezető köszöntötte a ballagókat egy-egy személyes emlék felidézésével és röviden elmondta az év legfontosabb eseményeit is. Átadásra kerültek a kiváló, a kitűnő tanulóknak járó jutalmak, oklevelek. Szintén oklevelet kaptak a közösségi tevékenységükért azok a tanulók is, akik egész évben aktív részvételükkel segítették az iskola munkáját. Néhány hallgató ösztöndíj jutalomban is részesült. A szülők munkája is dicséretreméltó volt, ezért ők is oklevelet kaptak az iskolai közösségi munkájukért.

Az ünnep zárásaként a 8. évfolyamos ballagókat testvéreik kísérték az iskola udvarára, ahol a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat tagjaival együtt két énekkel búcsúztak el a tanévtől és a magasba engedték a léggömböket. A ballagási ünnepség legvégén a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat külön is elköszönt a ballagóktól, hiszen az évek alatt sok közös program, és sok segítség kötötte őket össze, amiért köszönetet szerettek volna mondani a gyerekeknek. Egy-egy kis ajándék medált adtak búcsúzóul.


MÉDIA – SAJTÓFESZTIVÁL
Az EFOP 1.3.9-2017-00026 Szabadidős tevékenység fejlesztése Kisnána községben című pályázat keretében vettünk részt a 26. Országos Ifjúsági Sajtófesztiválon Budapesten, az Akvárium Klubban, az év legnagyobb diákmédiásoknak szóló rendezvényén  Sztárkavalkád, vloggertalálkozó, díjkiosztók és színes programok vártak ránk egész nap.
Számos közismert színész, művész és sportoló is ott volt  a Sajtófesztiválon, hogy a kérdéseinkre válaszoljanak. A média képviselői mellett változatos szakmai és tematikus programok, ifjúsági sajtótájékoztatók, diákújságíró workshopok, személyes tanácsadások, kvízjátékok, tombola valamint koncertek vártak ránk.

Múzeumpedagógiai kirándulás a Kubinyi Ferenc Múzeumban, Szécsényben.

Az EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben című pályázat keretében  2019. június 11-én Szécsénybe látogattunk.

A múzeumpedagógiai kirándulás során tárlatvezetéssel megtekintettük a Forgách-kastélyban működő Kubinyi Ferenc Múzeum állandó – és időszaki kiállításait. Tárgyakba zárt múlt címmel kalandoztunk az őskorban, majd kíváncsian hallgattuk a középkori nógrádi várak történetét. A kiállítás központjában az 1705-ös szécsényi országgyűlésnek és az 1710-es romhányi csatának emléket állító termeket tekintettük meg. Mindenkinek nagyon tetszettek a XIX. század végi kastélybelső női lakosztályának berendezései.

Nagyon jól éreztük magunkat ezen a kiránduláson. Reméljük lesz még módunk rá, hogy visszalátogassunk ezekre a helyekre.


Tanuljunk Robotul egyszerűen!

Az EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben című pályázat keretén belül a LEGO programozással ismerkedtünk meg több csoporttal, csoportonként 10 alkalommal, alkalmanként 2 órában. A különböző csoportokban használt eszközök: LEGO Mindstorm, Lego BOOST, tabletek, laptopok voltak

A robotika foglalkozások a diákokat olyan kihívás elé állítják, melyek arra késztetik őket, hogy használják a képzeletüket, javítsák a probléma-megoldó készségüket, valamint másokkal való együttműködésre is késztet. Az algoritmikus, logikus gondolkodás nem csak a robotika terén szükséges, hanem más iskolai tantárgyaknál, illetve a mindennapi életben is.


NA-TÚRA_Mátraverebély, Szentkút

EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenység fejlesztése Kisnána községben című pályázat keretében Mátraverebélyen jártunk. Egy igazi nyári napon kirándultunk Szentkútra. Szentkút a Mátra északnyugati lábánál, Pásztó és Salgótartján között helyezkedik el. A településen található Szűz Mária kegyhely Magyarország egyik legfontosabb vallási zarándokhelye. A hagyomány szerint 1091-92-ben Szent László király ellenségei elől menekült, mikor egy szakadék fölé ért. Innen reménytelen volt a továbbjutás, de lovával ugratott egyet, és ekkor fakadt itt az első forrás.Szentkút forrás vizének gyógyító hatásához már a középkorban is legendák fűződtek. Remetebarlangok, a mai kegytemplom fölötti hegyoldalon találhatóak, a XIII. századtól éltek remeték a barlanglakásokban. Szép és emlékezetes túráról fáradtan, de feltöltődve tértünk haza.


Búvárkodó 7-8 

EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben  című pályázat keretében Búvárkodó 7-8 néven problémamegoldást fejlesztő foglalkozás folytatódott a 2018/19-es tanévben, a természettudomány iránt érdeklődő 7-8 osztályosok és a csatlakozó felnőttek számára.
A cél, hogy a természettudományt közelebb hozzuk a résztvevőkhöz, ráirányítsuk a figyelmet, hogy a fizika a mindennapjaink része, felkeltsük a kíváncsiságukat a természetben előforduló törvényszerűségek megfigyelésére, kialakítsuk a magyarázat keresésének igényét. Fejlesszük probléma megoldás képességét.
A  20 foglalkozáson játékos, tapasztalati, felfedező módszerekkel jutottak új ismeretekhez.
Elektromos áramköröket építettek, megfigyelték, kísérletek közben, az áramlás, a halmazállapot változás, hő tágulás törvényszerűségeit, szintén kísérletek közben megismerték az optikai eszközök rejtelmeit, működésük törvényszerűségét.
A foglalkozásokon most is sokat játszottak különböző építő, logikai, stratégiai fejlesztő játékokkal, amelyek fejlesztő hatásukon kívül, siker és közösségi élményhez is juttatták a gyerekeket.


Pénzügyek gyerekeknek

EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése „Kisnána községben” című pályázat keretében Pénzügyek gyermekeknek néven a 2018/19-es tanévben is folytatódtak a fejlesztő foglalkozások az 5-8 osztályosok és a csatlakozó felnőttek számára. A cél, az érdeklődés felkeltése a pénzügyi kérdések iránt, ráirányítani a figyelmet a pénzügyi alapismeretek fontosságára, segítséget nyújtani, hogy a résztvevők a jövőben tudatosabb pénzkezelőkké és pénzfelhasználókká váljanak, jobban eligazodjanak a pénzvilágban. A foglalkozásokon a résztvevők életszerű szituációkon keresztül, játékos módszerekkel, , ismerkednek a családi gazdálkodással, pénzkezeléssel, a megtakarítások fontosságával, a gazdálkodási kockázatokkal. Ezek az ismeretek, gyakorlatok közelebb viszik őket, hogy helyes, megalapozott pénzügyi döntéseket hozhassanak a jövőben.


Együtt könnyebb – matematika

Az EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben c. pályázat keretében iskolánk tanulói és felnőtt érdeklődők olyan matematikai kompetenciákat fejlesztő foglalkozásokon vehettek részt, melynek köszönhetően fejlődött figyelmük, szövegértésük, megfigyelőképességük és logikájuk, miközben kötetlenebb, sokszor játékos formában tevékenykedtek.


Fejlesztő foglalkozás 

 EFOP-1.3.9-17-2017-00026   Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben pályázat keretében Budapesten jártunk.Fejlesztő foglalkozás felső-a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók részére tartott órákon a tanév során  sokféle módon segítettük, fejlesztettük tanulóinkat a sikeresebb tanulmányi eredmények elérésében. Ez alkalommal a tájékozódásé volt a főszerep. A budapesti tömegközlekedési eszközökön kellett eljutniuk a város különböző pontjaira. Utaztunk a kontinens legelső elektromos földalatti vasútján, a kisföldalattin, amit  1896-ban építettek a világkiállítás számára. Gyönyörű állomások jártunk és hangulatos kocsikon utaztunk. A négyes metró már a 21. századot idézte. A villamos ablakából néztük a pesti forgatagot. Sajnos eleredt az eső, ám így is megnéztük a Parlament csodás épületét. 


Csomózott hópelyhek műhelymunka
 Az EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben című projekt keretében megvalósult Csomózott hópelyhek műhelymunka elkészült alkotásai: fülbevaló, karkötő, medál. A gyerekek a technika elsajátítása során fejleszthették a finommotoros képességeiket.

Legendák nyomában

A legendák nyomában második foglalkozásán programjaink között szerepelt: a vár bemutatása, kézműves foglalkozások, tojáspatkolás, tánctanulás, fából várépítés és herőcesütés.


Madárbarát foglalkozás

Május 24-én a madárbarát foglalkozáson erdei madármegfigyelést terveztünk. Sajnos az esőzés miatt a falu határában és a vár környékén fürkésztük a természetet. Sétánk során gombát találtunk, láttunk villanydróton gubbaszkodó madarakat és legelésző teheneket. Megcsodáltuk a kis fecskéket, ahogyan az úttest szélén lévő pocsolyából gyűjtötték a sarat a fészeképítéshez. A várnál lévő tóban békákat és tavirózsát figyeltünk meg a szemerkélő esőben.


Múzeumpedagógiai kirándulás a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban, Budapesten.

Az EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben című pályázat keretében  2019. május 24-én Budapestre látogattunk.

A múzeumpedagógiai kirándulás során elsőként a Magyar Mezőgazdasági Múzeum Varázslatos világűr – Csillagközi Kaland Kiállítását csodáltuk meg. Nagy élményt jelentett a képzeletbeli űrutazás és játék. Űrkalandorként felfedezhettük az univerzum legvarázslatosabb jelenségeit. Megismertük a világűr törvényeit és természetét, távoli tájakat és égitesteket.
A kirándulásunk folytatásaként a Magyar Mezőgazdasági Múzeum állandó kiállításait tekintettük meg. Megtekintettük a magyar mezőgazdaság történetét a Kárpát-medencében és azt, hogy hogyan gazdálkodtak a rég letűnt korok itt élő népei. Nyomon követtük hogyan lettek a vadállatokból háziállataink, megcsodáltuk az erdőt, mint életközösséget. A ló – nemzeti lókiállítás tárlata is nagy élmény volt számunkra. Halászati és vadászati kiállítást is láttunk, amelyek átfogóan mutatták be ezeket a mesterségeket.

Nagyon jól éreztük magunkat ezen a kiránduláson. Reméljük lesz még módunk rá, hogy visszalátogassunk ezekre a helyekre.


Színháztúra_BŰVÉSZSZÍNHÁZ

Május 24-én a közelgő gyermeknap remek alkalmat adott arra, hogy ellátogassunk a Bűvészszínházba Budapestre. A családias hangulatban berendezett előadóteremben 50 fős csoportunk kényelmesen elfért, és alig vártuk, hogy a bűvészműsor elkezdődjön.

A Bűvész Színház alapítója Damien White, egy másfél órás bűvészműsorral készült kis csoportunk részére. Az előadás egyik különlegessége az volt, hogy a műsorban bemutatott 1-2 trükköt meg is tanította nekünk, sőt minden gyerek kapott a műsor végén ajándékba három kártyalapot, amellyel otthon is lehet bűvészkedni. A trükkök elsajátításához nem volt szükség kimagasló kézügyességre, sem többszöri gyakorlásra, azonnal megtanulhatta az, aki igazán kíváncsi volt.
A legjobban az tetszett, hogy az egész műsor alatt bevonta a közönséget a produkciójába, több gyermek is izgatottan várta, hogy vajon mikor szólítja ki őket a bűvész, ezért mindig bőven akadt jelentkező.
Voltak olyan trükkök is, amelyekre akárhogy próbáltunk megoldást találni, nem tudtunk rá okos választ adni, hogyan csinálta. Nagyon sokat tapsoltunk és nevettünk, igazán jó hangulatban telt el a másfél óra.

Szívesen vennénk részt újra más produkciójának a megtekintésében is.

 


Ifjú polgárőrség

EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben című pályázat keretében M Budapestre látogattunk el az ifjú polgárőrökkel, itt betekintést nyerhettünk a Rendőrmúzeum tárlatába, ahol sok érdekes információk birtokába kerültünk. Megtudtuk, hogy a Múzeum 1908-ban nyitotta meg kapuit Bűnügyi Múzeum néven a fővárosi rendőr-főkapitányság Ferenc József téri frontján, mint zártkörű intézmény. Folyamatosan gyarapodó gyűjteményük az 1940-es évekre már közel 10 000 tárgyat számlált. A törzsanyag a II. világháború során sajnos szinte teljesen megsemmisült. Intézményük az 1950-60-as években történő újjászervezést követően 1967-ben kapta meg működési engedélyét, mint országos gyűjtőkörű múzeum. 1999. április 26-án új névvel, megújult tartalommal nyílt meg intézményük a Mosonyi utca 5. szám alatt. Ettől az időponttól a múzeum teljes kiállítási anyaga nyilvánossá vált, azaz bárki által megtekinthető. A Rendőrmúzeumban állandó kiállítások között megtekintettük a magyar rendőrség története 1848-tól napjainkig, a Kriminalisztikai (bűnügyi) kiállítást, valamint a „Múlt és jelen” fotókiállítást is! Élményekben gazdagodva tértünk haza a kirándulásunkról!


“ÉNEKKAR ZENETANULÁSSAL” foglalkozás

EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben című pályázat keretében ebben a tanévben is tovább folytatódott az “ÉNEKKAR ZENETANULÁSSAL” elnevezésű foglalkozás.
Munkánkban továbbra is részt vettek a Mátragyöngye Népdalkör tagjai, akiknek ezúton is köszönjük szépen a sok segítséget.
A mozgalmas első félév után sem volt pihenés, hiszen a második félévben is számos feladat várt ránk. Szerepeltünk a március 15-ei ünnepi megemlékezésen, ahol az énekkaros diákjaink és a népdalkör tagjai újra közösen énekelhettek együtt, a hangszeren tanuló gyermekek pedig furulyáztak.
Az anyák napi műsorban Szandi: Anya című dalát énekelték iskolánk tanulói, amit az énekkarosok furulyajátékukkal színesítettek. Később Szandit is köreinkben köszönthettük és közösen énekelhettek vele a gyerekek.
A Területi Népdal Versenyen két énekkaros diák indult, Alkusz Gerda 7. osztályos és Csabai Petra 4. osztályos tanuló, akik szép szereplésükért emléklapot vehettek át.

Az iskolai tehetségnapon a furulyások egy népdal elfurulyázásával az énekkar pedig két dal eléneklésével örvendeztette meg a közönséget.


MOZGÁSFEJLESZTÉS

A mozgást, mint elsődleges tanulási közeg jelentőségét igyekeztem kihasználni a nagycsoportos óvodás és kisiskolás korú gyermekek fejlesztésében. Az Alapozó Terápia két szintje közül a Fejlesztő Tornai szint valósult meg. A kezdő óvodai csoportnál többek között a nagymozgásokban való ügyetlenséget, térben való bizonytalanságot, oldaliságban való tájékozódás nehézségét tapasztaltam.
A csoportoknál az Alapfejlesztési rendszer megegyezett. A legalapvetőbb mozgáskészségek az elemi mozgásminták, rugalmasság, egyensúly. Az elemi mozgásminták (pl. fejemelések, kúszás, mászás, járás stb.) mobilitására épülnek a következő életkor spontán dinamikus mozgásai. Ezeknek a gyakorlatoknak az egymásutániságának rítusa megnyugtatta a gyermekeket, egyre bátrabban és rendezettebben végezték.
A rugalmassági gyakorlatok végzésével (ugrások, szökdelések, egy lábon, páros lábon, ugrókötél stb.) az ügyesség, egyensúly, időzítés, ütemérzék és az erőnlét fejlesztése volt a célom.
Az egyensúly gyakorlatoknál a statikus, dinamikus és a kettő közötti átmeneti egyensúlyt gyakoroltattam.
A speciális gimnasztikai gyakorlatok minden csoportnál a Pinokkió (azonos és ellentétes kar-láb) gyakorlatokkal történt. Az álló Pinokkiók komoly statikus egyensúlyt feltételeznek, fokozottabb figyelemkoncentrációt igényeltek a gyerekektől.
A testvonal átlépő és keresztező gyakorlatoknál mind a három csoportban fokozottabb volt a bemutatás az együtt cselekvés és az egyéni segítségadás módszerének használata. Az iskolásoknál az ügyesebbek kombináltabb feladatokat is kipróbálhattak.
Az ütemtartás kicsiknél inkább mondókák, nagyoknál számolás és egyéb memoriterek mondásával valósult meg. A mozgásos játékok mellett anyanyelvi játékokat is terveztem minden csoport számára. Ezek a beszédészlelési részfolyamatokat, beszédmegértést fejlesztették.
A gyakorlatok monotonizálását az óvodásoknál játékos elemekkel oldottam fel. Az iskolásoknál a motiváltságot a jutalmazási rendszer segítette. . Az időszak végére az iskolások már önállóan értékelték saját és társaik teljesítményét.
A csoporttagok állandósága a csoportok együttműködését segítette. Felzárkóztatást csak a hiányzások után kellett végezni. A három csoport eltérő csoportdinamikával rendelkezett.
A nagyoknál a versenyhelyzet jobban dominált mint a kicsiknél.
Megszokták a fejlesztő órák rendszerét, örömmel jöttek. A másokra figyelés, tolerancia, önkifejezés fokozottabban előtérbe került.

Pampuk Edina


Sportkirándulások – SPORTÁGVÁLASZTÓ 2019 

2019. május 24-én Budapestre a XXIV. Nagy Sportágválasztóra látogattunk el. A nap folyamán 109 sportággal ismerkedhettek meg az érdeklődők.  Először azokat a sportágakat keresték és próbálták ki  a résztvevők, amelyeket már ismertek, de a nap folyamán jutott idő azokra a sportágakra , is amelyeket kevésbé ismertek. A klasszikus sportágak mellett számos különlegességgel, újdonsággal is találkoztunk.Kipróbálhatták a touckballt, teqball-t, kajakozást, a sqasht és a bátrabbak vitorlázhattak is. Számos küzdősportot is megnézhettek, küzdhettek egymással, és kérdezhettek az oktatóktól és az ott lévő sportolóktól.

Merkapt Sportközpontban megtartott sportnapot látványos fellépések, bemutatók is színesítették. Számos fellépő mellett a híres testvérpár,  a Ripper testvérek bemutatóját is megnézhettük. Sikerült dr. Kiss Gergely háromszoros olimpiai aranyérmes vízilabdázóval néhány mondatot váltani és csinálhattunk egy közös képet vele.


Táblajáték

EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben című pályázat keretében az idei évben is 2018. szeptember 19 – étől  20 alkalommal iskolánk  tanulói és az  érdeklődő felnőttek  Táblajáték  foglalkozáson vettek részt. Az foglalkozások alkalmával a résztvevők különböző játékokat tanultak meg. Az utolsó 2 foglalkozásunkon versenyen mérhették össze tudásukat. A házi versenyen a legjobb eredményt Nagy Gábor, Váradi Gábor és a lányok közül Surányi Olívia érte el. Gratulálunk nekik.

Labdajáték foglalkozás

EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben című pályázat keretében az idei évben is 2018. szeptemberétől 20 alkalommal iskolánklabdajáték foglalkozást szervezett tanulóinknak és külsős felnőtteknek. A foglalkozások alkalmával különböző sportágakkal ismerkedtek meg a tanulók:

Tollaslabda, kosárlabda, labdarúgás, asztalitenisz, lábtoll-labda, floorball, röplabda.

Megtanulták az alapvető szabályokat. Az adott sportághoz kapcsolódó mozgásformákat gyakorolták. A foglalkozások  végén játék közben gyakorolták a megtanult mozgásokat.

Az érdeklődők  házi versenyeken mérték össze tudásukat. Csapatokat alakítottak és önfeledten versengtek egymással. A játékok megismerése mellett  fontos volt, hogy a tanulók együtt  mozogtak, sportoltak a helyi lakosokkal.

 


Hagyományőrző családi programok_Tehetségnap

Az EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben című pályázat keretén belül hagyományőrző családi programot szerveztünk.

2019. május 23-án rendeztük meg a Tehetségnapot, melynek elsődleges célja az volt, hogy bemutatkozási lehetőséget kapjanak tehetséges fiataljaink.

Az iskolában vendégül láttunk minden érdeklődőt, aki szerette volna látni és hallani, hogyan zajlik az iskola falai között a tehetséges diákok támogatása, fejlesztése a délutáni foglalkozások keretében. Nyitott műhelyeken vehettek részt a vendégek: kézműves és táblajátékos foglalkozáson, Lego-robot programozás bemutatóján, Bee-Bot robotméhecskével történő fejlesztésen, Boldogságóra programon. 

Tehetséges fiatalok bemutatóival folytatódott a program, mely változatos és érdekes volt, hiszen igyekeztünk többféle tehetséget bemutatni: hangszerest, modern és néptáncot, de emellett a fiatalok mikrofon elé álltak és verset mondtak, valamint színdarabot adtak elő, mesét jelenítettek meg. Felsorolni is hosszú lenne, milyen sok és sokféle produkció sorakozott  fel ezen a délutánon. Rendezvényünket egy kiállítás megnyitója tette még emlékezetessebbé, ahol a Kisnánai Szent Imre Általános Iskola tanulóinak alkotásait lehetett megtekinteni.


Gazdaház főzőklub

2018. októberétől  klubfoglalkozásokat szerveztünk 4. évfolyamos tanulók, és szüleik, nagyszüleik részvételével.

A Gazdaház hagyományőrző főzőklub foglalkozásain a résztvevők megismerkedtek településünk gasztronómiai hagyományaival, a hagyományos ételek alapanyagaival.

Eddigi foglalkozásaink során felelevenítettük a népi ünnepkörökhöz kapcsolódó ételek elkészítésének fortélyait, majd elkészítettük a településünkön élő nemzetiségek legjellemzőbb hagyományos ételeit.

Klubfoglalkozásaink legjelentősebb eseménye volt a hagyományos disznótoros. 2019. május 17-én nyílt foglalkozást tartottunk, melyre kicsik, nagyok, felnőttek, gyerekek egyaránt eljöttek. A gyerekek Koklács Sándortól megtanulták a sertéshús feldolgozásának hagyományos módjait. Szívesen vettek részt a hurkatöltésben, valamint a toroskáposzta készítésében is. Nagy figyelemmel tanulták a disznótoros ételek elkészítését, de különösen nagy érdeklődéssel hallgatták a disznóöléshez fűződő régi történeteket. Kivették részüket a komoly munkából, így a napvégére fáradtan, de nagyon jó élményekkel ültek asztalhoz, hogy a felnőttekkel együtt megkóstolhassák a finom ételeket. Ezen a napon ötvennél is többen voltunk a foglalkozáson. Mindenki nagyon jól érezte magát, és senki sem ment haza éhesen.


LÜK tehetségfejlesztő foglalkozás

Az EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben című pályázat keretében LÜK tehetségfejlesztő foglakozásokat tartunk, ahol iskolánk tanulói a legkisebbekkel közösen játszhattak.

Az egyszerű feladatokat a gyerekek önállóan is képesek megoldani. A LÜK füzetek játékos feladatainak megoldása közben a kisgyermekek több logikai, ügyességi műveletet végeznek egyszerre. Az érdekes, figyelemfelkeltő képek pontos megfigyelése, összehasonlítása és egymáshoz rendelése által igen hatékonyan fejleszthető a problémamegoldó gondolkodás – mégpedig úgy, hogy közben a kisgyermekek sikerélményhez jutnak. A feladatlapok összetettek, megoldásukhoz mindig több szempontot kell mérlegelni. A fejtörők mindig játékosak, ugyanakkor épp összetettségük révén jelentős mértékben járulnak hozzá a bal, ill. a jobb agyféltekéhez köthető készségek és képességek összehangolt fejlődéséhez. Ezért is használjuk óvodákban és iskolákban egyaránt. Kétféle füzetet használunk, Mini LÜK és Bambino LÜK kirakókészlettel.


MANÓ TÁNCHÁZ

A MANÓ TÁNCHÁZ egy 20 alkalomból álló foglalkozás sorozat, amely ebben a tanévben is megrendezésre került az „EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben” pályázat keretein belül. A tavalyihoz hasonlóan most is nagy figyelem kísérte a legkisebbek produkcióit. Iskolánk elsőseiből, másodikosaiból és a község óvodásaiból létrejött csoport tagjai már rutinosabban és nagy lelkesedéssel vettek részt a táncfoglalkozásokon. A helyes testtartást és a stabil, esztétikus járás alapjait már előző évben megismerték, de idén is nagy hangsúlyt fektettünk rá. Fontos lett a csoporttal való együtt mozgás, alkalmazkodás a térformákhoz, körtánc és páros táncokhoz. Néhány közönség előtt tett színpadi szereplés által egyre bátrabban mutatták meg tánctudásukat. Láthattuk őket a farsangi bálon és az anyák napi ünnepségen is.

Hagyományőrző családi programok – Generációk bálja
Az  EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben című pályázat keretében megvalósult 2019. május 11-én a kisnánai vár rendezvénytermében a Generációk bálja.
A legfiatalabb bálozókkal több mint száz  vendég gyűlt össze, hogy együtt töltsön egy jó hangulatú estét, éjszakát.
A köszöntők utána a Kisnánai Szent Imre Általános iskola tanulóinak táncoslábú diákjai nyitották meg a bált. Elsőként az apa-lánya tánc varázsolta el a vendégeket, majd latin amerikai zenére ropták a gyerekek, végül  a bálindító keringő okozott csodálatos pillanatokat. A táncosok varázslatos társaságát a vendégek is élvezhették, hiszen az ünnepélyes nyitótánc után a fiatalok a társaság közül választottak partnert maguknak. A jól megérdemelt vacsora után feltálalták a helybéli asszonyok ízletes süteményeit, amelyekkel szinte megkoronázták a finom vacsorát.
A kellemes szórakozásról Báder Ernő és cigányzenekara, Budai Beatrix magyar nóta –és operetténekes és a Mátragyöngye népdalkör gondoskodott, melyet a közönség hatalmas tetszéssel fogadott.
 A Csízik-Koncsos duó zenéjére birtokba vehették a parkettet és kezdődött a hajnalig tartó táncos mulatság, amit csak a tombolasorsolás szakított meg egy kis időre.
Magánszemélyek, a helyi civil szervezetek képviselői, szülők és  pedagógusok tevékenykedtek azért , hogy ilyen színvonalon sikerüljön megvalósítani ezt az eseményt. A terem díszítése, a fellépők, a véget nem érő tombolák és a felajánlások mindent elmondanak arról, kinek mit jelentett ez a bál. Köszönet minden támogatónak és résztvevőnek!

Madárbarát foglalkozás

A 2019. május 10-ei  madárbarát foglalkozáson virágokat ültettünk. A Madarak és fák napja alkalmából aszfaltrajzokat készítettünk. A tavasszal elültetett fákat gondoztuk. Kis kerti tavacskát alakítottunk ki az iskola területén.

Bakancskaland kirándulás az Ipolytarnóci Ősmaradványoknál, Ipolytarnócon és a Somoskői várnál és Geoparkban, Somoskőújfalun

Az EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben című pályázat keretében  2019. május 08-án elsőként Ipolytarnócra látogattunk.

Megtekintettük az ipolytarnóci rétegeket fedő vulkáni anyag lábnyomos homokkő kibúvását, láttunk cápafogakat, ősállatok lábnyomait, levéllenyomatokat. Megcsodáltuk a világ legnagyobb ismert, megkövesedett pinus-féléjét, amit a Borókás-patak bontott ki a vulkáni kőzetek halotti lepléből. Sétát tettünk a Geológiai tanösvényen, ahol közelebbről megvizsgálhattuk az ősállatok makettjeit, az ügyesebbek pedig még az állatok hátára is fel tudtak ülni. Lefényképeztük a különös védelem alatt álló 7 millió éves ősfákat és időutazást tettünk egy szimulációs, négydimenziós filmvetítésen.
Kirándulásunkat Somoskőújfalun folytattuk, ahol gyalogos természetjárást tettünk. Megtekintettük a négymillió éves bazaltömlés öt- és hatszögletű karcsú oszlopait, a kőtengert, ami a bazalt mállása folytán keletkezett. Innen sétáltunk tovább a bükkös-gyertyános-tölgyesbe, ahol a legidősebb fák kora meghaladja a 150 évet. A Sátormegi – patak mentén eljutottunk a Krúdy-forrásig, amely halnevelő kis tavakat táplál.
A túrát a középkori vár megtekintésével folytattuk, ahol gyönyörködtünk a bennünket körülölelő táj szépségében, majd megtekintettük a vár alatt megbújó Petőfi Emlékkunyhót.
Nagyon jól éreztük magunkat ezen a kiránduláson. Reméljük lesz még módunk rá, hogy visszalátogassunk ezekre a szép helyekre.


Szivacskézilabda és focisuli foglalkozás_május 10.

EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben című pályázat keretében Szivacskézilabda és focisuli foglalkozást tartottunk 2019. május 10-én. Különleges alakalom volt a mai, hiszen megmérkőzött „csapatunk” a felsőbb évfolyamos diákokkal. A mérkőzés végén 11-es rúgó versenyt is rendeztünk. Jó hangulatú, vidám, élményekkel teli délutánt töltöttünk el együtt.

 


GAZDAHÁZ – főzőklub
A főzőklub foglalkozásai jó hangulatban telnek. Igyekszünk finomakat főzni, azokat jóízűen elfogyasztani. Ősszel birsalmasajt és birsalmakompót készült Lizák Ilona szakácsnővel. Februárban az elmaradhatatlan farsangi fánk, tavasszal lekváros és kakaós palacsinta, valamint csörögefánk (herőce) került az asztalunkra. A legutóbbi foglalkozáson közkedvelt volt a nokedliszaggatás, melyet tojásos sült kolbásszal és hagymasalátával készítettünk el.

Sakk- logikai játék foglalkozás

EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben című pályázat keretében 2018. szeptember 27-től 20 alkalommal iskolánk  tanulói és a hozzájuk csatlakozó felnőttek  sakk- logikai játék foglalkozáson  vettek részt. Az foglalkozások alkalmával  az érdeklődők  megtanultak sakkozni. Az első alkalmakon a sakktáblával és figuráival ismerkedtek a gyerekek, felnőttek, majd fokozatosan sajátították el a sakk játék szabályait. Az elkövetkezőkben a gyakorlás és játék közben különböző játékhelyzetekben gyakoroltak. A foglalkozássorozat végén versenyen mérték össze tudásukat.

Legügyesebb tanulónk az 1. évfolyamos Sztankó Gergő versenyen is vett részt. A Heves Megyei Sakk Egyéni döntőn 1. helyezést ért el. A Miskolcon megrendezésre kerülő Országos döntőn a középmezőnyben végzett.  Utólag is gratulálunk ehhez a szép eredményhez.


SZÍNHÁZTÚRA – Mézga család – zenés vígjáték

2019. május 5-én az EFOP-1.3.9.-17-2017-00026 pályázatnak köszönhetően 50 fős csoportunk az egri  Gárdonyi Géza Színházban  láthatta, ahogy   fél évszázaddal megszületése után élő szereplőkkel elevenedik meg újra a legendás rajzfilm, a Mézga család.
zenés színpadi vígjátékban a Romhányi – Nepp –Ternovszky nevekkel fémjelzett eredeti mű alapján elevenedtek meg a közkedvelt karakterek. Életre kelt Géza, Paula, Kriszta, Aladár, Blöki és Maffia, természetesen a sorból Máris szomszéd sem maradhatott ki, felbukkant a jövőből MZ/X, sőt a sosem látott, de annál gyakrabban emlegetett Hufnágel Pisti és Tivadar is megjelentek a színen. A felnőttek gyermekkoruk kedvenc meséjén nosztalgiáztak, a kisebbek pedig jókat nevettek a  Mézga családban eluralkodó káoszon. 
A zenés vígjáték végén pedig felcsendült a rajzfilmsorozatból jól ismert eredeti főcímdal is. 

Hagyományőrző családi programok – ANYÁK NAPJA

Idén is nagyon szép ünnepség keretében köszöntöttük az édesanyákat. A kisnánai várban 2019. május 2-án megrendezésre került egy feledhetetlen anyák napi rendezvény. A megjelent vendégeket az iskola Diákönkormányzatának képviselői üdvözölték, s mondták el ünnepi köszöntőjüket. A Kisnánai Szent Imre Általános Iskola néhány tanulója furulyán játszott, majd egy nagy közös énekléssel örvendeztették meg a közönséget.  A meghatott anyukákat, nagymamákat köszöntötték a Kisnánai Mesevár óvodásai, akik táncos műsorukkal színesítették az ünnepséget. A meghitt hangulatot emelte az apa – lánya tánc színvonalas bemutatója is, mely nagy sikert aratott a vendégek körében. Az édesanyáknak, nagymamáknak kedveskedtek a gyerekek egy kis meglepetéssel és egy szál virággal. A programot a rendezvény sztárfellépője Szandi zárta, aki fergeteges hangulatot varázsolt a helyszínre. Koncertje után hosszú sor kígyózott autogramért, és a közös fényképért.
Összességében jó hangulatú, a hagyományokhoz hűen magas színvonalú ünnepségen emlékeztünk meg az év egyik legkiemelkedőbb ünnepéről.


LÜK tehetség-fejlesztő foglalkozás

EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben című pályázat keretében 2018. szeptemberétől, 20 alkalommal, iskolánk  tanulói és a hozzájuk csatlakozó felnőttek, LÜK tehetség-fejlesztő foglalkozásokon vettek részt.A logikus gondolkodást fejlesztő füzetek derűs, színes képekkel kísért gyakorlatai, feladatai segítettek a betűk és a hangok felismerésében, megkülönböztetésében, ill. megfeleltetésében. A számképek, számjegyek, összefüggések felismerésére irányuló feladatok nagyban hozzájárultak a logikus gondolkodás kialakításához. A foglalkozásokról nem hiányoztak a tér,- és iránygyakorlatok, rejtvényfeladatok, fejtörők, kvízjátékok sem.  A motivációt a sikerélmény mindig biztosította. Ez a képességfejlesztő rendszer egyesíti magában a játszva tanulás önfeledt örömét és gyors eredményét. Ebben a tanévben is nagy haszonnal és örömmel használták tanulóink a LÜK foglalkoztató füzeteit.


Táblajáték foglalkozás

EFOP-1.3 9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben című pályázat keretében, 2018. szeptemberétől, 20 alkalommal iskolánk  tanulói és a hozzájuk csatlakozó felnőttek, Táblajáték foglalkozáson vettek részt. Megismerkedtek többféle társasjátékkal: Amőba, Malom, Dáma, Halma, Mancala, Tangram, Concept, Dobble. Alkalmunk volt a már ismert és kedvelt játékok gyakorlására is: Mesterlogika, Puzzle Game, Figurix, vonalnyerők, logikai játékok. A foglalkozások legfőbb feladata volt, hogy a gyerekek képesek legyenekegymás véleményének, valamint a játék szabályainak elfogadására, a tanult játékokat szabályosan tudják játszanis maguk is tudjanakegyszerűbb játékokat megalkotni.

Főleg páros játékokat játszottunk, de alkalom adódott a csapatjátékra és a versenyzésre is.


Népi gyermekjátékok

EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben című pályázat keretében 2018.szeptemberétől folytattuk az előző évben elkezdett tevékenységeket, a népi gyermekjátékok foglalkozásain. A résztvevő iskolánk tanulóival és az érdeklődőkkel sokat beszélgettünk régi, helyi szokásokról, hagyományokról, mesterségekről. Történeteket olvastunk, képeket, videókat néztünk a hajdani időkről. Mozgásos,- és ügyességi játékok, párválasztó- leánykérő játékok, szellemi, ügyességi,- és kitalálós játékok, mondókák, kiszámolók, kiolvasók, csúfolódók, táncos gyermekjátékok, mind-mind szerepeltek a programban. Nagy élményt jelentett számukra a fonóházas-lakodalmas jelenet színpadra állítása is. Ehhez szükség volt a fonóházakban használatos eszközök megismerésére, az esküvői szokások tanulmányozására, lakodalmas játékok és táncok gyűjtésére, vőfélyrigmusok tanulására, menetdalok gyakorlására. A sok közös élmény erősítette társas kapcsolataikat, de ügyességük, ritmusérzékük, is sokat fejlődött.

Minden jó játék valamiképpen az életre készít fel. A gyermek azt hiszi, hogy csak játszik, de mi már tudjuk „mire megy ki a játék”! Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, eleven eszű, tevékeny ember váljék belőle, s hogy gyermekeinknek ne csak beszélt anyanyelve legyen, hanem zenei és mozgásbeli is. Ezek a foglalkozások, erre kiváló lehetőséget biztosítottak.


BÁBOZZ VELÜNK!

EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben című pályázat keretében, 2018. szeptemberétől folytattuk az előző tanévben elkezdett munkát.  Iskolánk tanulói és az érdeklődő felnőttek Bábozz velünk! elnevezésű foglalkozáson vettek részt, 20 alkalommal. Kezdetben kitalált, egyszerű történeteket adtunk elő, élethelyzeteket jelenítettünk meg bábok segítségével. Később mesejátékokat választottunk. Mesékhez kapcsolódó zenéket, dalokat gyűjtöttünk, karakterrajzokat alkottunk, díszletet készítettünk, s közben gyakoroltuk a szép, kifejező, tiszta beszédet. A bábjáték színes világa sok vidámságot, derűt váltott ki a gyermekekből.A bábok mozgatása közben mesék keltek életre, különböző szituációk játszódtak le. Így szinte észrevétlenül fejlődött a gyermekek beszédkészsége, gondolkodása, fantáziája.


Múzeumpedagógiai kirándulás a Magyar Természettudományi Múzeumban, Budapesten.

Az EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben című pályázat keretében  2019. április 26-án Budapestre látogattunk.

A múzeumpedagógiai kirándulás során elsőként a Európa legnagyobb KOCKA Kiállítását csodáltuk meg LEGO modellekből. Nagy élményt jelentett az egymillió kockából felépített Boeing 747-es repülőgép, a 900 000 kockából álló 7 méteres Batmobil Batman alakjával és a világ legnagyobb LEGO®kockákból  felépített óriáskereke. A park játszóházában mi is szabadon engedhettük a fantáziánkat és kedvünkre építhettünk a LEGO elemekből.

A kirándulásunk folytatásaként a Magyar Természettudományi Múzeum állandó kiállításait tekintettük meg. Elsétáltunk egy eredeti méretű óriás őscápa félelmetes állkapcsa alatt, láttuk a mamutsztyeppén egykor zajló vadászatot és megtekintettük madártávlatból a mai Magyarország legszebb élőhelyeit és annak élőlényeit! Több száz eredeti preparátum, számos életnagyságú rekonstrukció és sok-sok fénykép mutatta be nekünk a hazai tájak változatosságát, az élőhelyek fajgazdagságát, és egy-egy példán keresztül a fajok genetikai sokféleségét. Kalandoztunk  a dinoszauruszok korában, az ásványok, kőzetek és a drágakövek világában. Sétáltunk az Időösvényen és a korallzátonyok csodálatos élővilágában, a barázdás bálna csontváza körül.

Múzeumi kirándulásunk harmadik programjaként a múzeum kertjében lévő Dinókertben a dinoszaurusz szoborkiállítást tekintettük meg. Csisztu Péter és Peredy Zoltán szobrászművészek életnagyságú dinó-rekonstrukciói segítettek közelebb kerülni ezekhez az egykor élt lényekhez.


“Ügyeskedők” kézműves műhelymunka

Az EFOP-1.39-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben pályázat keretében 2018. október 10-től 8 műhelymunka foglalkozást szerveztünk. Az óvodások mellett  az iskolások és a szülők is aktívan részt vettek a műhelymunkában.

A gyermekek a kitűzött feladatokban jól teljesítettek. Fejlődött mozgásuk, finommotorikájuk, térbeli tájékozódásuk, alkotó kedvük nőtt. Szín és forma érzékük fejlődést mutat. A figyelem és koncentrációs készségük fejlődött.

A műhelyfoglalkozásokon készítettünk, tenyér és ujjbábokakat, ismerkedtünk anyagokkal, ollóval, festékkel, fonallal / víz, tempera, ujj festék /. Kiemelt figyelmet fordítottunk a tér irányok alkalmazására, rögzítésére. Az elkészült produktumokat ajándékozásra, dekoráció készítésére használtuk fel. Öröm volt együtt tevékenykedni!


SZÍNHÁZTÚRA – Nemzeti Lovas Színház

2019. április 26-án az EFOP-1.3.9.-17-2017-00026 pályázatnak köszönhetően 50 fős csoportunknak lehetősége nyílt betekinteni a lovas kultúra világába. A Kincsem Parkba látogattuk el, ahol a Nemzeti Lovas Színház produkcióját a Hófehérke és a hét törpe című előadást néztük meg.

A világhírű Grimm-mese életre kelt musical formájában, kicsit új köntöst kapva a nagy Hollywood-i sikerprodukciók mintáját követve. Részesei lehetünk egy mesés történetnek, amelyet a legtöbb felnőtt és gyermek is ismert kisgyermekkora meséjéből. A mesében a jó méltán nyeri el a boldog befejezést, a lélek tisztasága és a belső értékek pedig győzedelmeskednek.

Az előadás alatt érdekesnek találtuk a lovak és az előadók összehangolt munkáját, azt a pontosságot, amelyet ember és állat között nehéz megvalósítani a mindennapi életben. A Nemzeti Lovas Színházat Pintér Tibor színművész alapította, akinek célkitűzése a magyar fiatalokat és a lovakat közelebb hozza egymással, és ezt a kultúrát népszerűsítse hazánkban és nemzetközi szinten is. Azt gondolom, hogy a csoportunk minden tagja pozitív élményekkel gazdagodott és megszerette a színháznak ezt a formáját is.


Sportágválasztó – AMERIKAI FOCI

Az EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben című pályázat keretén belül iskolánk tanulói és az érdeklődők Egerben tekintették meg az Eger Heroes – Budapesti Titans másodosztályú amerikai foci mérkőzést. Az USA –ban igen népszerű sportágat Egerben 2005-től próbálják elterjeszteni és népszerűsíteni. A Felsővárosi Sporttelepen megrendezett mérkőzésen lelkesen szurkoltunk a hazai csapatnak, akik 35-18 arányban diadalmaskodtak a Titánokkal szemben. A mérkőzés után a Heroes játékosaival lehetett beszélgetni, fotózkodni. Az érdeklődők felpróbálhatták a játékosok felszereléseit, és játszhattak az érdekes formájú labdával.


Múzeumpedagógiai kirándulás a Jász Múzeumban és a Jászberényi Állat- és Növénykertben, Jászberényben

Az EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben című pályázat keretében  2019. április 12-én Jászberénybe látogattunk.

A múzeumpedagógiai kirándulás során két nevezetes helyen kalandoztunk a városban.

Elsőként a Jász Múzeumban jártunk, ahol tárlatvezetés keretében tettünk múzeumi sétát. Az „Élet a Jászok földjén” című állandó kiállításon megismerkedtünk a Jászság történelmével. Megcsodálhattuk a múzeum kiemelkedő értéket képviselő tárgyait: egy honfoglalás kori süvegcsúcsot és Lehel vezér kürtjét. Megtekintettük a régi idők mesterségeinek szerszámait, viselet-együtteseket, életképszerűen berendezett lakásbelsőket, a paraszti világ használati tárgyait. Meghallgattuk a kunhalmok és a Jászság szimbólumának, Lehel kürtjének a történetét.
A délutánt a Jászberényi Növény- és Állatkertben folytattuk. Részt vettünk a holló és a hiúz látványetetésén és kissé megszeppenve hallgattuk az oroszlán bőgését. Megfigyeltük, hogyan jelzik egymásnak a veszélyt a szorgoskodó a szurikáták, hogyan fürdenek és tisztogatják bundájukat a medvék. Az állatsimogatóban kecskéket, szamarat simogattunk. Gyűjtöttünk madártollakat és csodálkozva néztük a majmok akrobatikus légtornászmutatványait. A látogatás során jót játszottunk az állatkerti játszótéren a fából faragott állatok társaságában.
Nagyon jól éreztük magunkat ezen a kiránduláson. Reméljük lesz még módunk rá, hogy visszalátogassunk ezekre a helyekre.


Bábozz velünk! – BÁBSZÍNHÁZ Bambi

Az EFOP-1.3.9-17-2017-00026 azonosítószámú „Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben” elnevezésű pályázat keretében  a Bábozz velünk! foglalkozás  résztvevői bábelőadáson  vettek részt Egerben, ahol a Bambi című előadást tekintették meg. Bambi, a mese főhőse barátai segítségével felfedezi környezetét, megtanulja az élet fontos törvényeit és veszélyeit, miközben számtalan kalandot él át. Édesanyja elvesztése után apja, az Erdő Hercege veszi magához és tanítja a felnőtt életre. Felix Salten híres meséjét Szűcs Réka állította színre a Harlekinben.

Fantasztikus díszlettel, dallamos zenével varázsolták el a nézőket a bábművészek. Remek szórakozást nyújtó, látványos előadást láthattak a gyerekek. A tapsolásuk is tele volt örömmel. Nagyon jól érezték magukat a bemutatón, aminek egyértelmű bizonyítéka az a kérés, hogy szeretnének még színházba menni.


NA-TÚRA – Pákozd-Sukorói Arborétum és Vadaspark

EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenység fejlesztése Kisnána községben című pályázat Na-túra programjának keretében kirándultunk a Pákozd-Sukorói Arborétum és Vadasparkban. A Velencei-tó legszebb táján elterülő arborétumban 96 hektáros területen, 250 féle fát- és cserjefajt, számtalan lágyszárú növényt láthat a látogató. Sétáltunk a nagy bevezető sétányon, ahol kétoldalt a környék geológiai és növénytani jellegzetességei sorakoztak, majd az arborétum kilátójáról gyönyörködhettünk a velencei tájban. A park ízelítőt ad a rendkívül gazdag és változatos állatvilágról is. A Kaland játszótér magas vára, drótkötélpályája és erődítményszerű csúszdája fantasztikus élmény. Nehezen lehet elszabadulni, mert igazi kaland a játékok végig próbálása.


Március  idusán – Nemzeti Emlékhely

Az EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben c. pályázat 170 éve … Március idusán – műhelymunka záróeseményeként a csoporttal tartalmas kiránduláson vettünk részt. Ellátogattunk a Katonai Emlékparkba Pákozdra. A Nemzeti Emlékhely az 1848. szeptember 29-ei, pákozd-sukorói csata tiszteletére és emlékére állított Obeliszk környezetében került kialakításra a Mészeg-hegyen, ahonnan remek kilátás nyílt a  Velencei-tóra. A park területén a magyar történelem több időszakába nyertünk belátást, hiszen a külön-külön elhelyezkedő épületekben az 1848-49-es szabadságharc első komolyabb harcát, a pákozdi csatát, egy első világháborús barakkot, egy második világháborús lövészárok-rendszert, az 1956-os forradalomra emlékeztető tankot és a mai rendfenntartó alakulatok munkáját bemutató kiállításokat is végigjárhattunk, megtekinthettünk. Történelmi kirándulásunkat kibővítettük egy táci sétával is. A római kori Pannónia egyik székhelyének területén, a Gorsium Régészeti Parkban kő­em­lé­kek, sír­kö­vek, mi­to­ló­gi­ai je­le­ne­tek, helyreállított díszkutak, épületmaradványok, két ókeresztény bazilikának, a csá­szár­kul­tusz szer­tar­tá­sa­i­nak, il­let­ve a tar­to­mány­gyű­lés szín­hely­ének csar­no­ka­i­,  bronzedényekkel, gránátalmával díszített falfestmények, és egy ókori római színháztér feltárt maradványai között bolyongtunk.

Búvárkodó 5-6 

Az EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése „Kisnána községben”  című pályázat keretében Búvárkodó 5-6 néven problémamegoldást fejlesztő foglalkozás a 2018/19 -es tanévben is folytatódott a természettudomány iránt érdeklődő 5-6 osztályosok és a csatlakozó felnőttek számára.

A program a játékra, a gyakorlati tevékenységre, az önálló felfedezés élményére épült.

A foglalkozáson mérnek, egyszerű, de érdekes fizikai kísérleteket végeznek, problémákra keresik a magyarázatot. Térbeli építőjátékokból kreatív alkotásokat hoznak létre. A logikai és stratégiai játékok közben jól szórakoznak,  miközben  fejlődik a problémamegoldó képességük és a kitartásuk.


Közösségünk, ünnepeink_Ünnepi megemlékezés
Az EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben című pályázat keretén belül az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc évfordulójának méltó megünneplésére  iskolánk tanulói igényes dekorációval készültek, kokárdákat készítettek.
Az ünnepség a Községházánál elhelyezett emléktáblánál koszorúzással indult. Ezt követően a résztvevők az Ózdi Huszár Bandérium és a Nánai Sólymos Vitézek díszkíséretében vonultak át a várba, ahol a Kisnánai  Szent Imre Általános Iskola és Mátragyöngy Népdalkör közös   énekkarának műsora  nyitotta meg az ünnepi megemlékezést. Az irodalmi összeállítás  rövid történelmi szemelvényei, visszaemlékezései visszarepítettek minket a márciusi ifjak dicső tetteihez, a forradalom kitörésének jeles eseményeihez. Az iskolások műsora  toborzó tánccal végződött. A délutánt a Mátragyöngye Népdalkör ’48-as dalcsokorral ,  az Ózdi Huszár Bandérium pedig huszártánccal tette még ünnepibbé.

Téli sportok_2018/2019
Az  EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben című pályázat keretében iskolánk tanulói és  szüleik   az idei évben is téli sportokkal ismerkedhettek meg. Az érdeklődők 2019. január  9-én és 10-én szánkózáson vehettek részt, akik a falu központjában lévő kisnánai vár domboldalán használták ki a téli kedvező időjárást.
A  téli sportfoglalkozásokon  belül 42 tanuló s és szüleik  6 alkalommal a gyöngyösi Jégpályán vehetett részt korcsolyaoktatáson. A résztvevők  többek között megtanulhatták és gyakorolhatták az alaplépéseket,  a siklást előre és  hátra, megállást, fordulásokat. A tavalyi és az idei év gyakorlása és tanítása után a résztvevő tanulók magabiztosságot szereztek a korcsolyázásban.

“ÉNEKKAR ZENETANULÁSSAL” foglalkozás

EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben című pályázat keretében ebben a tanévben is tovább folytatódott az “ÉNEKKAR ZENETANULÁSSAL” elnevezésű foglalkozás, amelyet minden héten, kedden tartunk.

Az énekkar zenetanulással program célja, hogy egybefogja azokat a tanulókat, akik érdeklődnek a közös éneklés, zenélés iránt, valamint szeretnének megismerkedni a furulyázás alapjaival, és szívesen vállalják, hogy énekükkel és hangszerjátékukkal színesítik az iskolai és községi ünnepségek, rendezvények műsorát.

Munkánkban továbbra is részt vesznek a Mátragyöngye Népdalkör tagjai, akikkel közös fellépéseket is terveztünk.

A 2018-2019-es tanév első félévében több alkalommal is volt lehetőségünk megmutatni a közösen tanultakat. Elsőként 2018. október 2-án a „Szent Imre nap” ünnepi műsorában lépett fel iskolánk énekkara és a Mátragyöngye Népdalkör közös műsorral. Énekeinket zongorakíséret és Harmos Szilvia fuvolajátéka is színesítette.

Ezt követően 2018. október 13-án a kisnánai Szlovákok Napján szerepeltünk közösen. A szlovákok letelepedésének 300. évfordulójára rendezett megemlékezést és koszorúzást a Mátragyöngye Népdalkör és iskolánk énekkarának éneke nyitotta meg. Az ünnepi műsor a kisnánai vár színpadán folytatódott, ahol egy közös népdalcsokrot adtunk elő Belkovics László tangóharmonika kísérete mellett.

2018. december 14-én iskolánk tanulói ellátogattak  Vécsre, ahol  a  kultúrházban megrendezésre kerülő idősek karácsonyán szerepeltek. A betlehemes dramatikus játékban az énekkaros tanulók furulyáztak és karácsonyi énekeket adtak elő.

2018. december 15-én  a Kisnánai Római Katolikus Templomban az énekkaros diákjaink és a népdalkör tagjai újra közösen szerepeltek. Az iskolai betlehemes műsort karácsonyi énekeikkel, zongorakísérettel és furulyajátékukkal színesítették.

A mozgalmas első félév után sincs pihenés, hiszen a második félévben is számos feladat vár ránk. Készülünk a március 15-ei ünnepi megemlékezésre, az iskola tehetségnapra, az anyák napjára és a népdalversenyekre.


Főzőklub_2018/2019
Az EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben című pályázat keretében a 2018/2019. tanévben a főzőklub foglalkozásait tíz alkalomra terveztük, ebből eddig kettőt tartottunk meg.Október hónapban birsalmasajt és –kompót készítésével indult a sütés-főzés. Ezen a foglalkozáson Lizák Ilona szakácsnő közreműködésével finom édességet készítettünk egyik kedvelt őszi gyümölcsünkből.Februárban ízletes fánkot sütöttünk, mert a farsang nem múlhat el szalagos fánk nélkül. A tészta dagasztását robotgéppel könnyítettük meg. A fánkokat almalekvárral és vaníliás porcukorral ízesítettük. A 70 db fánkot jóízűen elfogyasztottuk.A következő foglalkozásokon hagyományhoz, ünnepkörhöz kapcsolódó ételek készülnek majd, és kiemelt figyelmet fordítunk az egészséges táplálkozásra.

Madárbarát foglalkozás 2018/2019

Az EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben című pályázat keretében a  2018/2019. tanévben tovább folytatjuk a madárbarát programot iskolánkban.

– Ősszel az iskolakertben lévő sziklakertet gondoztuk, és az elszáradt egynyári növényeket gyűjtöttük össze a komposztálóba.

–  A csoport tagjai lelkes izgalommal csomagolták ki a vásárolt madárodúkat. Megismerkedtek azok típusaival és szerepükkel.

–  Több alkalommal madáreledelt készítettünk: almasünit fekete napraforgómaggal, diót, mogyorót törtünk és Golán Gerhárd természetvédelmi őrrel madárkalácsot.

–  Molnár Anna biológus javaslatai alapján az iskolakert fáira kihelyezett odúkat rendszeresen ellenőrizzük/megfigyeljük.

–  A madáretetőket élelemmel és az itatókat langyos vízzel folyamatosan feltöltjük. Örömmel tapasztaljuk, hogy egyre több madár látogatja etetőnket.

– A táblagépekre letöltött madárhatározó ill. madárlexikon és játék segítségével számos kerti madárral ismerkedünk meg.

– 2019 februárjában a Kossuth rádió riportere iskolánk madárvédelmi programjáról interjút készített és közölt: HAJNAL-TÁJ   (kb. 5:47)

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-02-08_05-00-00&enddate=2019-02-08_06-10-00&ch=mr1


Közösségünk, ünnepeink: FARSANG

Ismét eljött a  farsang ideje, melyet 2019. február 9-én   a civil szervezetekkel közösen rendeztünk meg.
A mulatságot a 4.évfolyamos tanulók télbúcsúztató produkciója  nyitotta meg. Ezután következett a felvonulás, így az összes jelenlevő ember megcsodálhatta a kalózt, a denevért,  a legót, az orvost, a fogtündért, Jumurdzsákot   és a többi jelmezest. Minden alsó évfolyamos osztály tánccal  is készült, mely tovább fokozta a farsangi hangulatot .  A rövid,  játékos, táncos délutánt a felsősök csoportos jelmeze követte. Az 5.évfolyamos tanulók Hupikék törpikés produkcióját,  a 6.évfolyamosok balett-táncát, a 7.évfolyamosok komoly dramatikus játékát   a 8.évfolyamosok APÁCASHOW-ja zárta. 

A bál fénypontja idén is a 8.évfolyamosok keringője volt.

A fergeteges hangulatról a Csízik-Koncsos duó gondoskodott.

A büfében mindenki nagy örömére  házi süteményt kínáltak, aki pedig éppen szomjas lett üdítővel olthatta a szomját.
A tombolasorsolást idén is mindenki izgatottan, a kis szelvényeket csoportokba helyezve várta. A sok szép nyeremény mind gazdára lelt.
Mindenki élményekkel gazdagon és vidáman indult hazafelé.


Mesekalap színházlátogatás – Égig érő paszuly

Az EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben című pályázat keretében a Mesekalap Olvasókör az egri Gárdonyi Géza Színházban járt. Az érdeklődők az  Égig érő paszuly című mesejátékot tekintették meg.

Téli sportok – korcsolyázás

Az EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben című pályázat keretében az idei évben is ismerkedhetnek tanulóink és szüleik a téli sportokkal.  A szánkózás után beindult a korcsolyaoktatás. A gyöngyösi Strandnál lévő Jégpálya mellett tanulhatnak, gyakorolhatnak a résztvevők. A gyerekek és szüleik lelkesen csúszkáltak a jól előkészített pályán. Amennyiben szeretne csatlakozni a következő alkalommal, jelezze gyermeke osztályfőnökénél.


Madárbaráttá válik a kisnánai iskola

Az EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben című pályázat keretében a Kisnánai Szent Imre Általános Iskola nagyszabású “Madárbarát iskola” projektet indított. A program célja, hogy megismertesse a madárbarát kert kialakításának lépéseit, teendőit, a lakossági madárvédelem helyes módszereit, a természettel harmonikus együttélés formáit, illetve a természet tiszteletére nevelje a gyerekeket. A program részeként 2019. január 18-án téli madárvédelem témában tartott interaktív foglalkozásokat a projekt szakmai vezetője, Molnár Anna biológus és Golen Gerhárd, a Bükki Nemzeti Park természetvédelmi őre.

Egy kert, akkor válik madárbaráttá, ha helyezünk ki mesterséges madárodút, madáretetőt, madáritatót, fészekanyagot és ültetünk táplálékot nyújtó növényfajokat, kialakítunk fészkelő- és búvóhelyet biztosító növénycsoportokat. Korábban már elültettük az iskolakertbe a madárbarát növényeket, ilyen például a fekete bodza, közönséges nyír, madárberkenye, tűztövis, melyek fészkelő helyet biztosíthatnak, illetve bogyóik rendkívül vonzó táplálékot nyújtanak a madarak számára. Most a megrendelt madárvédelmi eszközöket, azaz különböző típusú mesterséges madárodúkat, veréblakótelepet, fecskeműfészkeket és fecskepelenkákat, madáretetőket, madáritatót és denevérodúkat helyeztünk ki a mintakert fáira és az épület falára. A Bükki Nemzeti Park napraforgómag adományából és marhafaggyúból madárkalácsot készítettek a gyerekek, melyeket utána kihelyeztünk az iskolakert növényeinek ágaira, illetve a madáretetőket is feltöltöttük magokkal. Az osztálytermek ablakaiból könnyen megfigyelhetjük majd az odalátogató madárfajokat, mint például a széncinegét, kékcinegét, házi és mezei verebet, zöldikét, tengelicet, fekete rigót vagy akár nagy fakopáncsot is. Megtanultuk, hogy a verébfajokat ugyanolyan szívesen kell látnunk az etetőnkön, mint a többi madárfajt, mert sajnálatos módon rendkívül csökken az állományuk, ami komoly problémát fog jelenteni a jövőben, tekintve hogy a rovarkártevők fogyasztásában óriási szerepük van. A madáritatóba is öntöttünk vizet, mert elmagyarázták a szakemberek, hogy télen is ugyanolyan fontos itatni a madarakat, mint nyáron és hogy sózott szalonnát semmiképpen ne helyezzük ki a madarak számára, hisz attól még szomjasabbak lesznek. Az itató vizét folyamatosan ellenőrizzük, hogy ne fagyjon be, illetve ha elkezdtük az etetést és oda szoktak a madarak, akkor ne is hagyjuk abba tavaszig!

Ezen a napon a 3. évfolyamos tanulók KIP-es technika órája is a madarakról szólt. Négy csoportban dolgoztak a gyerekek: a Fűrész csoport a fa összeállításán és elkészítésén munkálkodott, majd vattából hóval díszítették a törzsét. A Fúrógép és Kalapács csoport PET-palack és tejesdoboz felhasználásával madáretetőt készített. A Mérőszalag csoport feladata volt, hogy madarakat készítsenek filcből, színes papírból. A differenciált egyéni feladatok megoldása ezek után már nem okozott gondot. Előkerültek a tabletek, mérőedények, mérőszalagok: mértünk hosszúságokat és szélességeket és eközben nagyon jó hangulattal fűszereztük meg, a mindig vidám és szorgos technika órát.

A nap végére az iskolaudvar átalakult jól felszerelt Madárbarát kertté, melyben a gyerekek az év további időszakában is ellátják majd a madárvédelmi feladatokat: utántöltik az etetőket, itatókat, ellenőrzik az odúkat, ősszel kitisztítják, és természetesen figyelik a kertbe érkező hálás madarakat. Reméljük, hogy hamarosan elnyerhetjük a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettől a kitüntető “Madárbarát iskola” címet. Cserébe a rovarevő madárfajok mérhetetlen számban pusztítják majd a kártevőket a gyümölcsfákkal teli kertben.


Téli sportok -szánkózás

Az EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben című pályázat keretében az érdeklődők  téli sportokkal ismerkedhetnek meg. A januári havazásnak köszönhetően  2018. január  9-én minden téli sportot kedvelő szánkózáson vehetett részt, akik a falu központjában lévő kisnánai vár domboldalán használták ki a téli kedvező időjárást. A sporteseménynek mind  a gyerekek, mind  szülők örültek. A Téli sportok program keretén  belül hamarosan sor kerül a korcsolyázásra is.

SZÍNHÁZTÚRA_Fergeteges – Sissi legendája

Az EFOP-1.3.9-17-2017-00026 azonosítószámú „Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben” elnevezésű pályázat keretében  a 2019-es évben az első előadás, melyet megtekintettünk az ExperiDance Produkció táncosainak és a 100 Tagú Cigányzenekar szólistáinak közös produkciója volt: Fergeteges – Sissi legendája címmel.
Már az előző tanévben volt szerencsénk ellátogatni a Radnóti Miklós Művelődési Központba, ahol szintén egy Experidance produkciót néztünk meg Cinderella címmel. Ennek hatása alá kerülve szerettük volna újra átélni ezt a látványt és ezt a tánckultúrát, ezért is döntöttünk el, hogy ismét egy ilyen produkcióra váltunk jegyeket.
Az előadás történelmi jellege mind a felnőttek, és mind a gyerekek számára élmény volt.

A Sissiként ismert Erzsébet királyné, I. Ferenc József császár felesége az Osztrák Birodalom első asszonya volt, aki gyönyörű, érzékeny és vadóc természetével, a szerepével járó fullasztó kötöttségek elől menekült.
A boldogságot és a szerelmet Magyarországon találta meg, ahol a nemesi udvar rajongott érte, különösen az ország legszebb férfijának tartott Gróf Andrássy Gyula. Vonzalmuk azonban soha nem teljesülhetett be…
Ez a legendás szerelem ihlette meg az előadókat, amelynek hősei egy lázadó királyné, egy vakmerő gróf és egy szép cigánylány, akik eltáncolják a soha be nem teljesülő szenvedély hol felfokozott, hol gyötrelmes pillanatait.

A 100 Tagú Cigányzenekar, 2014 márciusától hivatalosan is hungarikumnak számít, vagyis magyar nemzeti csúcsteljesítmény, a táncosok mellett garancia volt a fergeteges színházi élményre, szenzációs, amit azok az emberek művelnek a hangszerekkel!

A közönség vastapssal zárta az előadást, a mi csapatunknak pedig öröm volt, hogy részt vehetett ennek az előadásnak a megtekintésében.


ÚSZÁS

Az EFOP-1.3.9-17-2017-00026 azonosítószámú „Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben” elnevezésű pályázat keretében a  2018-2019. tanévben 2018. október 15 – december 17 között heti 4 alkalommal valósult meg az úszásoktatás a Kisnánai Szent Imre Általános Iskola tanulóinak és az úszás iránt érdeklődők részére.

3 csoportban (60 fővel) , csoportonként 10 alkalommal, szakképzett oktatók segítségével sajátították el a különböző úszási technikákat a résztvevők.
Az úszásoktatás által az új résztvevők vízhez szoktatása is megvalósult, a már rutinosabban úszó tanulók is fejlődtek, és az előző tanévben elsajátított technikát elmélyítették.
Reméljük a jövőben is lesz lehetőség még úszásra, hiszen a mozgásnak ez a formája nagyon sok képességet fejleszt, amely az iskolai tanulást is segíti.


Közösségünk, ünnepeink: közös advent a civil szervezetekkel_2018

2018. december 15-én  közösen adventeztünk a civil szervezetekkel.  A délelőtt folyamán iskolánk tanulói mézeskalácsot sütöttek, ajándékokat készítettek, boldogságórákat tartottak. Délután a  Római Katolikus Templomban   az iskolások betlehemese  és énekkara mellett   Báder Ernő és Gonda László “Karácsonyi ajándék” című  koncertje köszöntette a jelenlévőket. Sztárvendég Völgyi Zsuzsi és Denk Viktória  énekesek voltak.   A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal a Kisnánai Vár rendezvénytermében  karácsonyoztunk, ahol meggyújtottuk a 4. adventi gyertyát, majd szlovák és magyar nyelven „Szállást keres a Szentcsalád” szerepjátékát hallgathattuk, de jelenlegi és volt diákjaink is énekeltek, verset mondtak, táncoltak. Meglepetés vendégként Belkovics Zoltán éneke következett (zongorán Belkovics Krisztina kísérte).

A Vaga Band Kft tűzzsonglőrei után baráti beszélgetés, nótázás zárta a közös ünneplést.


Bábozz velünk! – BÁBSZÍNHÁZ

Az EFOP-1.3.9-17-2017-00026 azonosítószámú „Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben” elnevezésű pályázat keretében  a Bábozz velünk! foglalkozás  résztvevői bábelőadáson  vettek részt Egerben.
Közeleg a karácsony, hamarosan meggyújtjuk az adventi koszorú összes gyertyáját, varázslat készülődik a lelkekben és a szívekben. A Diótörő elválaszthatatlanul hozzátartozik az ünnepekhez, így a Harlekin Bábszínház ezzel a darabbal kedveskedett gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Szerdán Egerben jártunk, ahol ezt a zenés mesejátékot tekinthettük meg.A Diótörő című darab karácsony estéjén játszódik, amikor a szeretet hiánya okozza a legfájdalmasabb csalódásokat. De felbukkan a herceg, az elvarázsolt kis diótörő fabáb, és szédületes kalandok során vezet végig az önmegvalósítás útján.Előadás után sétáltunk a feldíszített, karácsonyi hangulatú belvárosban, majd a bevásárlóközpont karácsonyi hangulatát fedeztük fel.Ez a nap lehetőséget teremtett arra, hogy készüljünk a szeretet legszebb ünnepére és élményekkel gazdagodva térjünk haza.

Dráma klub – színházlátogatás2

Az EFOP-1.3.9-17-2017-00026 azonosítószámú Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben elnevezésű pályázat keretében  a Dráma klub tagjai színházlátogatáson vettek részt Egerben, a Gárdonyi Géza Színházban. 2018. december 11-én. A két felvonásos mű László Miklós: Illatszertár c. színdarabja volt, mely a két világháború közötti ún. békebeli időszakban játszódott. A szórakoztató előadás után a Dobó téri Adventi vásárba is kilátogattunk.


Adventtől vízkeresztig – idősek karácsonya

Az EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben című pályázat keretében ellátogattunk  Vécsre, ahol  a  kultúrházban megrendezésre került idősek karácsonyán együtt ünnepeltünk a nagyszülőkkel, családtagokkal.  Ajándékként a betlehemes dramatikus játékot, karácsonyi énekeket és táncot vittünk.  Meglepetésként Belkovics Zoltán (iskolánk volt tanulója)  is meglepte a jelenlévőket karácsonyi énekekkel.


Sportkirándulás_VTK Eger  – Balatonfüred NB1-es kézilabda mérkőzés
Az EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben című pályázat keretében iskolánk tanulói és szülei 2018. december 7-én a DVTK Eger  – Balatonfüred NB1-es kézilabda mérkőzést tekintették meg Egerben. A bemelegítés és a játékosok bemutatása után „ Dobó István” lelkesítő szavait hallgathattuk. Az izgalmas mérkőzésen a félidőben még 14-12-re vezettek az egri vitézek, de sajnos a végén 26 – 28 –as vereséget szenvedtek. Az egri B – középnek köszönhetően végig lelkes, hangos szurkolásban vehettünk részt. A vereség ellenére egy jó meccset láthattunk, reméljük legközelebb már győztes meccsen szurkolhatunk az Egernek.

Adventtől vízkeresztig – Budapesti Advent

Az EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben című pályázat keretében ellátogattunk az Európa 10 legszebb vására között jegyzett Vörösmarty téri Budapesti Adventre.

Megtekintettük a felújított Bazilikát és a kivilágított Szent Jobbot. A vásár közepén elhelyezkedő ovális korcsolyapályán tanulóink önfeledten korcsolyázhattak a karácsonyi hangulatban. Amikor színes fények jelentek meg a Bazilikán más-más ünnepi történetet mesélve, tudtuk hamarosan haza kell indulnunk. A nap zárásaként óriási sikert aratott az épületére vetített 3D-hatású animációs film, jelenet.


 

SZÍNHÁZ-TÚRA – István a király

2018. október 26-án a Budapesti Operettszínházban jártunk, az István a király c. előadást tekintettük meg. A történelmi témájú rockopera két felvonásból állt. Zenéjét Szörényi Levente szerezte, szövegét Bródy János írta Boldizsár Miklós Ezredforduló című drámája alapján. A zenék (betétdalok) szinte minden generáció számára ismerhetőek, hiszen a rádióban is rendszeresen hallhatóak. A rockopera a Géza fejedelem halála utáni helyzetet, az István és legnagyobb ellenfele Koppány vezér közötti hatalmi csatározást dolgozza fel. Az iskolában a felső tagozatos diákok történelem órán már elsajátították ezt a tananyagrészt, és most lehetőség nyílt a színpadon is megelevenedő darab megtekintésére. A darab mindenki számára nagyon mély benyomást tett, hiszen álló tapssal köszönték meg a színészek és a zenekar munkáját.


Mesekalap – színházlátogatás

Az EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben című pályázat keretében a Mesekalap Olvasókör az egri Gárdonyi Géza Színházban járt. A Mátyás király juhásza című darabot néztük meg.   A klasszikus magyar népmese nagyon tetszett a gyerekeknek.

“Soha, egyetlen királyunkról sem maradt fenn annyi, igazságról, becsületről, helyes- és jó döntésről szóló történet, mint éppen Mátyás királyról, aki a történelem lapjain túl jelentős helyet foglal el mese- és mondavilágunkban is”. Okultunk, és közben nagyon jól szórakoztunk az előadás minden percében.


NA-TÚRA – Jósvafő

EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben című pályázat Na-túra programjának keretében kirándulást szerveztünk Jósvafőre. Az Aggteleki-karszt területén található Baradla-barlangot fedeztük fel, ami Magyarország leghosszabb barlangja. A középtúra során  2 órát sétáltunk  a vörös-tói bejáratától a jósvafői kijáratig. A túra útvonala a Styx-patak medre mentén haladt, érintve hazánk legmagasabb állócseppkövét, a 19 m magas Csillagvizsgálót. Egy fényjátékkal egybekötött zenei előadásnak lehettünk fültanúi a remek akusztikájú Hangverseny teremben, ahol rendszeresen kerül sor zenés rendezvények, különböző koncertek megrendezésére.
Számos fantáziát megmozgató képződményt fedeztünk fel a barlang további szakaszain, mint például a Sárkányfej, Gőzmozdony, Meseország, Pisai ferdetorony és a Korinthoszi oszlop.


Múzeumpedagógiai kirándulás az Edelényi Kastélyszigetre

Az EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben című pályázat keretében  Edelénybe látogattunk, Magyarország legnagyobb barokk kastélyába.
Tárlatvezetés keretében egy háromdimenziós kisjátékfilm megtekintésével kezdtük a kastély felfedezését. A film a felvidéki vándorfestő, Lieb Ferenc Edelényben töltött egy évét mutatta be, részben valós személyekre és tényekre építő, részben fantázia-szülte történeteken keresztül.
A kastély az 1730-1820-as évek között élte fénykorát. Ekkor készült el 6 szoba rokokó stílusú falképe. A falképek mellett megcsodáltuk a szép cserépkályhákat, a kastély makettjét, az ebédlőt, a cselédfát, Eszterházy István gróf és Ludmilla grófné szobáját, a kápolnát, a dísztermet és a kastély fénykorát idéző bútorokat.
Sétát tettünk a Holt-Bódva folyó ölelte szigeten, amelyet őshonos növényekkel és állatokkal népesítettek be.

Nagy élmény volt kicsik és nagyok számára egyaránt e gyönyörűen felújított kastélyban és kertjében bolyongani. Nagyon jól éreztük magunkat, sok szép emlékkel tért haza ötvenfős csapatunk.


KÖZÖSSÉGÜNK-ÜNNEPEINK  –  KISNÁNAI SZLOVÁKOK NAPJA

Az EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben című pályázat keretében 2018. október 13-án szerveztük a Kisnánai Szlovákok Napját.
A hagyományokhoz híven a megemlékezés és a koszorúzás a szlovákok letelepedésének 300. évfordulójára felállított kopjafánál, a Hősi emlékműnél és a Hadifoglyok emlékművénél kezdődött, ahol a Mátragyöngye Népdalkör és iskolánk énekkarának éneke nyitotta meg az ünnepséget. Az ünnepi beszédeket követően tanulóink táncos, verses produkciója következett. A meghívott vendégek és szervezetek mellett mi is elhelyeztük az emlékezés koszorúját.
Az emlékparból közösen vonultunk a kisnánai vár színpadához, ahol a Kisnánai Szent Imre Általános Iskola énekkarának előadása, nyitó tánca, a nemzetiségi énekkarok, néptánccsoportok előadása követte az ünnepi hangversenyt.  A programot a népviseleti ruhák és hímzések kiállítása, valamint közös nótázás, éneklés kísérte a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat jóvoltából.
A Kisnánai Szlovákok Napján fellépett Belkovics Zoltán énekes, valamint Peter Sramek is.


Dráma klub_színházlátogatás

Az EFOP-1.3.9-17-2017-00026 azonosítószámú Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben elnevezésű pályázat keretében  a Dráma klub tagjai színházlátogatáson vettek részt Egerben, a Gárdonyi Géza Színházban.

Az érdeklődők Móricz Zsigmond Rokonok című társadalmi drámáját nézték meg.

 


KÖZÖSSÉGÜNK-ÜNNEPEINK_ – SZENT IMRE-NAP

Az EFOP-1.3.9-17-2017-00026 szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben című pályázat keretében 2018. október 2-án Szent Imre-napot szerveztünk.  13.30-tól az érdeklődők foglalkozássorozat keretében megismerkedtek iskolánk történetével, valamint névadónk, Szent-Imre életével. Az ünnepi műsort Paulenka László, Kisnána község polgármester köszöntője nyitotta meg, melyet Kisnánai Szent Imre Általános Iskola énekkarának és a Mátragyöngye népdalkör közös műsora  követett. Zongorán kísért Harmosné Keskeny Szilvia énektanárnő. Ezt az „Egyházzenei gyöngyszenei  műsor követte. Belkovics Zoltán, iskolánk volt növendéke énekelt, Hegedűn B. Tóth Gabriella, zongorán  Belkovics Krisztina kísérte.  Budai Bernadett és a Gonda- Báder Duó előadását követően iskolánk “szépkorú” növendékeinek  kötetlen beszélgetése és táncos mulatsága zárta.


Lovaglás

Az EFOP-1.3.9-17-2017-00026 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Kisnána községben című pályázat keretében  2018. szeptember 10-től 2018. október 09-ig, a 4. turnusban – 1