TÁMOP-3.1.4.C-Innovatív programok a Kisnánai Szent Imre Általános Iskolában

Spread the love

Innovatív programok a Kisnánai Szent Imre Általános Iskolában

UNIÓS PÁLYÁZATI FORRÁSBÓL VALÓSULTAK MEG PROGRAMOK ISKOLÁNKBAN (TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0437 – „INNOVATÍV PROGRAMOK A KISNÁNAI SZENT IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN„)

A TÁMOP-3.1.4.C konstrukció céljaiban illeszkedik a Társadalmi Megújulás Operatív Program célrendszeréhez, vagyis elősegíti a sikeres munkaerőpiaci alkalmazkodáshoz szükséges készségek, ismeretek kialakítását, a megszerzett tudások, kompetenciák folyamatos fejlesztését.

A pedagógiai megújulást segítették a tanórán kívüli programok, táborok, túrák, továbbképzéseken való részvétel, valamint eszközök fejlesztése, bővítése. A tanulók, játszva, felfedezve, szórakozva tanulás közös élményére építve sajátíthatták el a tananyagokat. A fejlesztés hatékonyan támogatja a formális oktatáson kívüli önálló ismeretszerzést, a digitális írástudás fejlesztését, az új tanulási stratégiák kialakítását. A környezeti nevelést, környezettudatos magatartást szolgáló tevékenységek megvalósítása természetközeli sporttábor, ökotábor és erdei iskola, idegen nyelvek tanításának fejlesztése angol nyelvi tábor keretében, az informatika tantárgy tanításának fejlesztése Informatika szakkörön valósult meg. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók szüleinek bevonása, aktív részvételének ösztönzése családi nap formájában történt meg. Egészségfejlesztő és a fizikai aktivitásban gazdag életmódra nevelő oktatásszervezési formák, délutáni sport- és mozgásprogramok, sportág választók: úszás, vívás, lovaglás karate, íjászat, gyalog- és vár- és vízitúrák (Velencei-tavi kenutúra, Kassa, Gyula, Mátrafüred, kisnánai Várlegenda túra), néptánc, modern tánc tábor, ezeken kívül öko- és egészségnap, dohányzás megelőzés programok valósultak meg. A támogatás összege: 12 000 000 Ft. A projekt az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában valósult meg.

Megvalósítás időszaka: 2015. 05.01 – 2015. 10. 31.