Tehetségpont

Spread the love

TEHETSÉGPONT – 2017/2018

 Működő tehetségműhelyek:

 • Észkerék tehetséggondozó szakkör
 • Elmepörgető” tehetséggondozó műhely
 • „Példakép” kézműves műhely
 • Logikai tehetségfejlesztő műhely
 • EFOP pályázat szakkörei

Tehetségműhelyeink  elfogadott munkaterv és órarendben rögzített időpont szerint működtek.

Meghirdetett versenyeink:

 • KALANDOZÓ országos történelmi verseny
 • Területi helyesírási verseny
 • Csoportos táncverseny
 • Táblajáték verseny

Tehetséggondozással kapcsolatos  pályázatok:

 • NTP-KNI-17-0073A hazai és határon túli köznevelési intézményekben működő komplex tehetséggondozó programok támogatása”

„Példakép” komplex roma irodalmi művészeti és kézműves hagyományápoló tehetségműhely:

A pályázat keretében hatvanórás kézműves és képzőművészeti szakkör valósult meg iskolánkban. Kiegészítő tevékenységként kétnapos tanulmányi kiránduláson vettek részt tanulóink. A tanulmányút során megismerkedtek Hodász és Elek nemzetiségi építészeti emlékeivel. Tanulmányi kiránduláson jártunk a Magyar Nemzeti Múzeumban.

 • MATEHETSZ pályázatok:

MATEHETSZ   „Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítása II.

„Példakép” tehetségműhely   

2X4 tömbösített foglalkozás, és egy műhelybeszélgetés            

A foglalkozásokon  a tanulók a népi hagyományainkkal eredetmeséken keresztül  ismerkedtek, azokról meseillusztrációkat készítettek, valamint kézműves technkákat sajátítottak el.. A záró esemény a „Múltunk a jövőnk” hagyományőrző tapasztalatcsere és egész napos játékos közösségi rendezvény volt.

A pályázat része volt egy műhelybeszélgetés iskolánk tehetséggondozó munkájáról.

  MATEHETSZ   „Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítása II.

A helyesírási és olvasási készség fejlesztése műhely  

2X4 tömbösített foglalkozás, és egy műhelybeszélgetés

Helyesírási szakkör 2-8.évfolyamos tanulók részére

A tehetségműhely tematikája volt az olvasási készség fejlesztése, melynek zárásaként egy közös projektet valósítottak meg a tanulók: kézműves foglalkozás volt a kisnánai várban.

A pályázat része volt, hogy egy műhelybeszélgetést is megvalósítottunk az érdeklődőknek iskolánk tehetséggondozó munkájáról.

MATEHETSZ   „Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítása II.

Sport és játékos angol foglalkozás     

2X4 tömbösített foglalkozás, és egy műhelybeszélgetés

A pályázat keretében a nyelvi és testi-kinesztetikus tehetségterület fejlesztésére helyeztük a hangsúlyt. A Kisnánai Szent Imre Általános Iskolában sportfoglalkozásokat és játékos angol foglalkozásokat tartottunk az alsó évfolyamos tanulóknak.

 Továbbá filmklubot is szerveztünk, mely során népmesék hallgatásával és feldolgozásával fejlesztettük  a gyerekek szépirodalom iránti fogékonyságát, elemző képességét és logikus gondolkodását.

MATEHETSZ   „Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítása II.

Hagyományőrző program                 

2X4 tömbösített foglalkozás, és egy műhelybeszélgetés

A pályázaton belül a felső tagozatos diákok részvételével az alábbi programokat valósítottuk meg:

 • Télbúcsúztató, tavaszváró népszokások, Jeles napok, helyi tavaszi hagyományok,
 • Farsangi népszokások Kisnánán , Hagyományos farsangi ételek
 • Böjti és húsvéti hagyományok, receptek
 • Történelmi szakkör a 170. évfordulós 1848-as események felkutatására, feldolgozására – projektmunka
 • Filmklub
 • Műhelybeszélgetés tanulóink, a mai fiatalok állampolgári nevelésének, identitástudatának fontosságáról.

  Ösztöndíj a csoportos tehetségsegítő tevékenységek támogatása II. programban résztvevőknek                           

A MATEHETSZ által biztosított ösztöndíj: 6 x 80.000 Ft          A Kisnánai Szent Imre Általános Iskolából 6 diák( Szabad Vivien, Sztankó Bence, Csabai Glenda, Lakatos Emília, Bukva Levente, Simon Noémi) sikeresen pályázott a Tehetségek Magyarországa Ösztöndíj támogatásra, melynek  célja a “Tehetségek Magyarországa” (EFOP 3.2.1-15-2016-00001) kiemelt projekt “Csoportos tehetségsegítő tevékenységek támogatása II.” programjába bevont fiatalok egyedi fejlesztésének segítése, ösztönzése, tehetségük kibontakoztatásának támogatása ösztöndíj segítségével.

A projekt keretében a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által meghirdetett pályázattal hat diákunk  fejenként 80.000 Ft ösztöndíjat nyert.

Az ösztöndíjat az alább megjelölt tevékenységek és célok megvalósítására lehetett fordítani:

 • utazási költségek
 • szállás, étkezés (utazás során felmerülő);
 • önfenntartás
 • tankönyvek, oktatási segédletek beszerzésének költségei
 • tárgyi eszközök, anyagok beszerzése (pl. számítástechnikai eszköz, hangszer, sportszer, kutató- fejlesztő munkához anyag, eszköz vásárlása);
 • egyéb költségek (pl. rendezvény, verseny nevezési díja, edzés, tanfolyam díja, magántanár díja, szoftver, tábor részvételi díja stb.)

Heves Megyei Tehetségsegítő Tanács

Kisnána és Vécs Tehetségsegítő Tanács

  Hálózatosodás:

2018. január 31-én benyújtottuk tehetségpontunk akkreditációjának dokumentumait, melyben az elmúlt három évben végzett tehetséggondozó munkánkat dokumentáltuk. 2018. március 7-én értesültünk arról, hogy a 2017/18 évi akkreditációs folyamatban való részvételünk eredményeként az Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet újabb három évre elnyertük.

Tehetséggondozással kapcsolatos programjainkat folyamatosan regisztráljuk a Tehetségkapu Portálon azzal a céllal, hogy minden érdeklődő felé nyitottá váljon a jelentkezés lehetősége. Az alábbi eseményekkel bővítettük a programjaink listáját:

 • Kalandozó országos történelmi vetélkedő
 • Csoportos táncverseny
 • Táblajáték verseny
 • “Tanuljunk robotul”foglalkozás-sorozat
 • “Elmepörgető” logikai tehetségműhely

2017/2018

Két pont között a legrövidebb út a tehetség

 Mi az: több mint ezer van belőle, helyi kezdeményezésre születik, önkéntes részvételen alapul, hálózatba szerveződve működik?
Természetesen a tehetségpontokról van szó.
A Magyar Géniusz hálózat csomópontjai a Tehetségpontok.
Tehetségpontok alapítását a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács kezdeményezte és támogatja mind Magyarországon, mind a határon túli magyarlakta részeken.
A Tehetségpontok alapfeladata a tehetségek felfedezése, azonosítása, a tanácsadás, a pályaorientáció, a lehetőségek, az információk személyre szabott megmutatása a tehetséges fiataloknak.
A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 2009-ben kezdte el kiépíteni az egész Kárpát-medencére kiterjedő tehetséghálózatát. Az azóta eltelt időszakban több mint 1500 intézmény és szervezet tett sikeres regisztrációt, hogy hálózatos formában együttműködve segítsék a tehetséggondozás főszereplőit, a tehetséges fiatalokat.

A kezdetektől napjainkig

Intézményünkben olyan pedagógiai gyakorlattal dolgozunk, amely megmutatja, hogy mindenki sikeres lehet valamiben, a felzárkóztatás mellett a tehetséggondozásra is kiemelt figyelmet fordítunk.
Miután 2010-ben tudomást szereztünk a tehetségpontok hálózatának elindulásáról, szinte az elsők között ismertük fel annak jelentőségét. Még ebben az évben beadtuk regisztrációs kérelmünket. Tehetséggondozó tevékenységünk elismeréseként regisztrált tehetségponttá váltunk, majd 2011-ben úgy láttuk, hogy teljesítettük azokat a feltételeket, amelyek tehetségpontunk akkreditációjához szükségesek. Sokoldalú tevékenységünk eredményeként „Akkreditált kiváló tehetségpont” lettünk, de ez a cím nem jelentett „örökös tagságot”. Háromévenként újra megvizsgálják a tehetségpontok munkáját, elért eredményeiket. Így 2014-ben a hároméves ciklus végén újra bizonyítanunk kellett, hogy aktívan tevékenykedünk. Az eljárás végén másodszor is elnyertük az „Akkreditált kiváló tehetségpont” címet.
2015-ben teljesítettük az Európai Tehetségpont cím elnyeréséhez szükséges követelményeket, így tehetséggondozó munkánk, és vállalásaink alapján  2016-ban bekerültünk az Európai Tehetségpont Hálózatba.
2018-ban az akkreditációt megújítottuk, az elmúlt három évben végzett tehetségsegítő munkánk eredményeként –immár harmadik alkalommal- újra elnyertük, megőriztük az „AKKREDITÁLT KIVÁLÓ TEHETSÉGPONT” megtisztelő címet. 
Továbbra is elkötelezettek vagyunk a tehetségsegítés iránt, mindennapi tevékenységünket átszövi ez a felelősségteljes feladat. Hisszük, hogy munkánk eredményeként tanulóink kibontakozhatnak, nyitott, kreatív felnőttekké válhatnak.


2016/2017

Iskolánk tehetséggondozó munkája a következők szerint alakult a 2016/2017. tanévben:

 

Működő tehetségműhelyek:

Észkerék tehetséggondozó szakkör 1-2.és3-4. évfolyam

Elmepörgető” tehetséggondozó műhely

„Példakép” kézműves műhely

Logikai tehetségfejlesztő műhely

 

Tehetségműhelyeink  elfogadott munkaterv és órarendben rögzített időpont szerint működtek.

Meghirdetett, megvalósított versenyeink:

·         KALANDOZÓ országos történelmi verseny

„Vitézkedők próbája” elnevezésű döntő fordulóval ért véget a 2016-2017. tanév Kalandozó történelmi vetélkedője. A versenyre idén 45 csapat jelentkezett az ország 29 iskolájából. A levelező fordulókban az első 12 helyen végzett iskola 1-1 csapata kapott meghívást a döntőre. A megmérettetés végén ünnepélyesen a Kisnánai vár Kalandozó lovagjává avatták az első helyezett Horti Batthyány József Általános Iskola csapatának tagjait és felkészítő tanárát, akik a Kalandozó vándorkupát is egy évre birtokolhatják.

·         Körzeti helyesírási verseny

A Kisnánai Szent Imre Általános Iskolában 2017. március 23-án került sor a helyesírási verseny megrendezésére. A versenyre 17 település iskoláiból érkeztek hozzánk a tanulók, hogy tudásukat felmérjék.

 

Megvalósított pályázatok:

·         NTP-RHTP-16-0059  „Példakép” komplex roma irodalmi művészeti és kézműves hagyományápoló tehetségműhely:

A pályázat keretében hatvanórás kézműves és képzőművészeti szakkör valósult meg iskolánkban. A projekt ideje alatt a kiemelten tehetséges roma gyerekek olajfestményeket készítettek, valamint megfestettek egy beltéri és egy kültéri freskót, amelyeknek témáját a népmesék adták. Kosarat fontak, agyagtárgyakat készítettek. Kiegészítő tevékenységként kétnapos tanulmányi kiránduláson vettek részt tehetséges roma tanulóink. A tanulmányút során megismerkedtek Bódvalenke Freskófaluval, Tiszafüred kosárfonó hagyományaival és a Nádudvari Fazekasház Műhelygalériával.  

 

·         HATÁRTALANUL  Erdélyi barangolás című, HAT-16-01-0105 :

A 7. évfolyamos diákjaink két pedagógus kíséretével 2017. május 11-13. között Erdélybe látogattak.

Nagyvárad , Nagyszalonta,  Arad felkeresése után  Dévára utaztak, majd a Királyhágóról visszatekintve búcsút vettek Erdélytől. Ezzel az utazással közelebb tudtuk hozni tanulóinkhoz Erdély neves személyeit, a tanult történelmi események helyszíneit.

 

·         MATEHETSZ   „Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítása a „Tehetségek Magyarországa” című EFOP-3.2.1-15-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projekt keretében” :

 

–          OPER11532”Példakép komplex hagyományőrző program: 

A szakkörben 2-8. évfolyamos tanulók vettek részt.

Eredetmeséket gyűjtöttek, majd a megismert történeteket dramatikus játék formájában elő is adták. A kosárfonás és a hagyományos fazekas mesterség népi hagyományaival, technikájával is megismerkedtek a gyerekek. A szakkört egy hagyományőrző találkozó zárta, amelyet a kisnánai várban rendeztünk szülők, nagyszülők, és az iskolánkért tenni akaró civil szervezetek bevonásával. Cél volt, egy olyan közösségépítő esemény létrehozása, mely egyaránt felkeltette a fiatalok és idősebbek érdeklődését is.

                                                  

–          OPER 11810: A Történelmi Kalandozás szakkör :

Célja volt a magyar történelem, és azon belül községünk történeti és kulturális örökségének részletesebb megismerése a  3-7. évfolyamos diákok bevonásával.

A foglalkozások során a Kisnánai várhoz kötődő mondák, a Kisnánai vár és Kisnána helytörténete volt a téma. A várhoz kötődő Móré legenda megismerése után apródképzésben vettek részt a gyerekek, ahol kipróbálhatták a kardvívó technikákat és a botvívást. A tehetséggondozó program során a diákok játékos formában, csoportmunkában dolgozták fel a kapott történelmi ismereteket.

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

–          OPER 11743 Nyelvi, irodalmi és kézműves tehetségműhely:

A nyelvi és térbeli-vizuális tehetségterületek köré épült a foglalkozás-sorozat. A tevékenységek között szerepelt mesefeldolgozás dramatikus eszközökkel, gipszöntés, gyurmázás. Angol foglalkozáson dalok tanulása, valamint nyelvi játékok, nyelvtörők, találós kérdések szerepeltek.Kézműves foglalkozás és kirándulás zárta a foglalkozás-sorozatot.

 

–          OPER 11894 ÚJSÁGÍRÓ tehetséggondozó műhely – ISMERKEDJÜNK A MÉDIÁVAL!

A foglalkozást 8X2 órában valósítottuk meg 18 tanulóval. A témák között szerepelt: kommunikációs alapismeretek, újságírás, sajtótörténet, sajtóetika,  lapszerkesztés, médiaismeretek, a kérdezés alapjai, lehetőségei, interjú, riport gyakorlati alkalmazása, valamint hírszerkesztés, elemzés, műfajismeret.

 

További, választott tevékenységeink voltak:

–        Kirándulás a Dobó István Vármúzeumba. Egerszalókon a barlanglakásokat látogatták meg a gyerekek(fotókat készítettünk, adatokat gyűjtöttünk egy helyszíni tudósításhoz)

–        Kézműves foglalkozás: a tanulók a lap hasábjain megjelenő cikkekhez, tudósításokhoz készítettek rajzokat a kisnánai vár falai között

–        Molnár Anna előadó Kincskeresést szervezett az óvodásoknak.  Az alsósoknak bemutatta, hogyan lehet madárbarát kertjük. A nagyobbakkal arról beszélgetett, hogyan legyenek sikeres felnőttek!

 

Együttműködések:

Heves Megyei Tehetségsegítő Tanács

Kisnána és Vécs Tehetségsegítő Tanács

Heves Megyei Család, Esélyteremtési és Önkétes Ház „Heves megye kedvezményezett járásaiban élő fiatal tehetségek kibontakozását segítő, rendszerjellegű családi és intézményi programok szervezése” című NTP pályázat keretében az alábbiak szerint:

·         Ifjú Képzőművészek Klubja  Időpontok: március 25. ; április 8. ; április 22. ; április 29.

·         Csoportos konzultáció és nyitott műhelyfoglalkozás Tarnabodon: A tehetséggondozás egy lehetséges intézményi modellje:„Példakép” tehetségműhely a Kisnánai Szent Imre Általános Iskolában Időpont: 04. 24.

·         Történelmi kalandjáték a kisnánai várban – családi vetélkedő Időpont: május 13.

·         Roma Kulturális Tehetségnap Időpont: május 27.

 

Hálózatosodás:

2016. október 1-jén vettük át az Európai Tehetségpont regisztrációról szóló elismerést, így tehetségpontunk az Európai Tehetségsegítő Hálózat része lett.

 

Tehetségnap:

2017. április 1-jén megrendeztük hagyományos „Tavaszi kavalkád elnevetésű tehetségnapunkat, melyen iskolánk tehetséges diákjai, valamint a Vécsi Kisvakond Óvoda és a Kisnánai Mesevár Óvoda képviselői is  kiválóan szerepeltek.